wz
 

 Táto stránka sa správne zobrazuje kódovaním Windows 1250.Stránky sú optimalizované pre Microsoft Internet Explorer 4.0 a viac pri rozlíšení 1024x768 pixelov.

[ Späť | Dopredu ]

Francois Villon - dielo
Veľký testament - Balady

 

Francois VILLON
Testament

1
V tridsiatom roku môjho veku,
vypijúc všetkých potúp slasť,
ni blázon priam, ni múdry vcelku,
musel som ešte zažiť strasť
najväčšiu, a tej každú časť
zostrojil Thibault d’Aussigny...
Biskupa ctí v ňom ľud i vlasť,
ja však nie — nemám príčiny.

 2
Biskupom nie mi je ni pánom,
veď leda úhor pod ním mám.
O mne vravieť jak o poddanom?
Nie som mu jeleň ani laň.
Na kôrke držal ma ten pán,
vodou ma celé leto ctil.
Plať skupáňovi, Bože, sám,
tak jak on mne sa pričinil.

 
3
A keby ma snáď niekto káral,
že preklínam ho — nuž to nie!
Zle vravel som snáď, ohováral ?
On sám ma dobre rozumie.
A či mi to za zlé mať smie,
keď prosím, nech sa nebies kráľ,
Ježiš, tak nad ním zľutuje,
jak on sa nad mnou zľutoval?

 

4
Ale ak tvrdý bol a krutý
— a viac než vysloviť sa dá! —
chcem, nech ho v živote i smrti
rovnaká stihne odplata.
Cirkev nám, pravda, ukladá:
Modlite sa za nepriateľov!
Mne hanba... Bože, vzývam ťa,
sám jeho dušu súď i telo!

 

5
Nuž skrúšene sa zaňho modlím,
no aj za dušu Cotarta,
však naspamäť len, v nepohodlí
zvyk pikardského oltára
zapáčil sa mi — otvára
sa škola tá v Douai či v Lllle.
Nech on ta, keď mu prihára,
beží, by sa to naučil.

 

6
Ale ak modlitbu chce hlasnú,
ja pri tom, to |e svätý krst,
prisahám: tu je! Časť tú krásnu,
čo nahlas odznie z mojich úst,
v Žaltároch vyhľadal môj prst,
a nemám viazané ich v koži.
Tam znie: Z dní jeho, Bože, spusť,
a nech svoj úrad skoro zloží.

 
7
Tak teda ku Božiemu Synu
modlím sa, On mi ráčil dať
dušu, telo, aj milosť inú
ráči mi preukazovať,
keď ma chce diabol sužovať
a svet mi hanbu dáva piť.
Pochválen On, aj Božia Mať,
aj dobrý kráľ náš Ľudovít.

 

8
Nech je jak Jákob požehnaný
a múdry ako Šalamún,
v chrabrosti, sile prekonaný
tak či tak nebol, škoda dúm;
chce dlhý život? — Boh to splň,
Matuzalémov daj mu vek,
v pamäti nech ho, suma súm,
má celý zemský okršlek.

 

9
Nech vzíde z jeho vzácnej krvi
húf detí, dvanásť chlapčekov,
posledný krajší ako prvý
a všetkých nech má s manželkou,
ni jediného s frajerkou,
a chrabrosť, Bože, všetkým daj
Veľkého Karia. Záver slov:
nič zlého viac, len ešte raj.

 
10
Ale že sa už slabý cítim
— na zdraví nie, skôr na imaní —
kým si tú trošku do rúk chytím
rozumu, čo mi Bohom daný,
ver nie od ľudí požičaný,
spisujem tento testament.
Odvolať, zrušiť v ňom dač’,
páni, neľzä — to krv, nie atrament.

 
11
Datum est v jednašesťdesiatom,
v roku, keď dobrotivý kráľ
mehunským vytrhol ma katom
a života mi vrátil dar.
Tým skutkom si ma zaviazal,
že navždy, až po jeho smrť,
oddanosť som mu prisahal.
Dobro sa nemá zabudnúť.

 
12
Nuž veru, náreky a stony,
keď, štvaný viac než neverec,
nemal som, kde bych hlavu sklonil,
tie um a city moje preds’
viac vybrúsili nakoniec,
než každý múdry komentár,
čo Averroes, učenec,
nim k Aristotelovi dal.

 
13
Ked bez groša, bied znajúc hrúzu,
som putovával, plný dúm,
Boh, pútnikov čo z Emauzu —
jak vravi evanjelium —
posilnil, aj môj biedny um
obšťastnil: Tu, hľa, mesto Nádej!
Vtedy som spieval Te Deum.
Boh nerád truce v duši mladej.

 
14
Som hriešnik, viem, no Hospodinu
načo by bola moja smrť?
On odpusti mi hriech a vinu,
ked obrátim sa, nechám blud;
no i kebych mal vydýchnuť
v hriechu, On, všemohúci, zná,
že som sa kajal, Jeho súd
istotne omilostí ma.

 
15
A, ako v prvej Časti hlása
vznešený Román o Ruži,
mladému srdcu odpúšťa sa
hriech, aj keď trest zaň zaslúži.
Keď staré je, žiaľ, netúži
už hrešiť — nuž kde rozum má
ten, kto už dnes ma hrdúsi?
Zrelého zrieť var’ nechce ma?

 
16
Ak ctené pospolité blaho
chce moju smrť, ak prekážam,
ja krk svoj necením si draho
a, pomôž Boh, sám sa ho vzdám.
Nikomu sviecu nezhášam,
či živý je, či v rakve leží.
Vrch pre chudáka, vravia nám,
nehne sa z miesta. A svet beží.

 
17
Pred Alexandra Velikého
raz muža menom Dioméd
priviedli tuho sputnaného,
bo piráta v ňom poznal svet,
čo postrach mora býval, keď
preháňal po ňom koráby.
Mal ortieľ smrti počuť hneď
a prísť o život pochabý.

 
18
Prečo si,“ začal cisár vravu,
„lúpežník, počul by som rád?“
Ten odpovedá, zdvihnúc hlavu:
„Prečo ma lúpežníkom zvať
dovolíš? Pre jedinú snád
tú bárku, ktorej pánom som?
Môcť vyzbrojiť ich, nastavať,
jak ty, som — čo ty — cisárom.

 
19
Čo chceš? — mne neúprosný osud
určuje všetko konanie.
Šťastie mi merá dĺžkou nosu
a ako vietor zavanie.
Prepáč mi nejak, lebo nie,
lež vedz, že z chudoby a bied,
jak o tom porekadlo znie,
nekvitne statočnosti kvet.“

 
20
Počujúc cisár Dioméda,
dlaň priazne pred ním otvorí:
,,Dnes skončila sa tvoja bieda,
ja zmením ti tvoj osud zlý.“
Tak. A na suchu, na mori
viac o ňom zlého neslýchali.
To Valérius hovorí,
ten, čo ho v Ríme Veľkým zvali.

 
21
Ani j a by som nebol vandrák,
nech ma Boh pred tvár takého
milosrdného Alexandra
vedie a nakloní mi ho,
čo darcu žitia šťastného.
Potom sám poviem: Ber ma, kat,
ak nevydržím bez zlého.
Vyháňa vlka z lesa hlad.

 
22
Žiaľ mi je za mladosti časmi!
Ach, ja som ľúbil zábavky
viac ako iní, až som s vlasmi
v konkurze — sú to padavky.
Mladosť, tá kňažná z rozprávky,
odišla, nepovediac kedy.
Pešo šla, koňmo? — hádanky!
N i darček po nej naposledy.

 
23
Ona je preč a ja som zostal,
s rozumom, biednym na vedy,
čierny a suchý jak ten koštiaľ,
bez zárobku a bez renty.
Vďačne ma zaprú už aj tí
najmenší z mojich, zdvihnúc nos,
keď nepočujú nikedy
v kešeni mojej zvoniť groš.

 
24
Netajím, že som vyhadzoval
na lakôtky a rozkoše,
no že som pri ženských sa choval
prištedro, to mi nemôže
vyčítať priateľ — akože,
zveril mi gate daktorý?
Žalovať na mňa? Môjbože,
len aby horší neboli.

 
25
Je veru pravda, že som ľúbil,
aj by som ľúbil veľmi rád,
lež so srdcom, čo zná len hlúby,
a s bruchom, čo zná iba hlad,
trud za ľúbosťou putovať.
Pokým však chudák zakáša,
druhým, čo vedia brať, nie dať,
každý tanec len vynáša.

 
26
Ach, Bože, kebych sa bol učil
v mladosti časoch bláznivých,
a mravy ctil — dnes bych sa tučil,
dom vlastný, komnaty mal, v nich
dosť jedál a vín ohnivých.
Chodieval som však za školu
jak dieťa zlé. Dnes mám len vzdych,
srdce mi puká od bôľu.

 
27
Príliš som srdcu povoľoval
či v láskach a či v bujnosti,
dľa Ecclesiastovho slova:
„Užívaj, synu, v mladosti“,
lež Mudrc v svojej múdrosti
vravel aj, educatus sum:
„Mladý vek, časy rujnosti
sú iba klam a nerozum.“

 
28
Moje dni, podľa Jóba, stleli,
jak keby boli nitkami,
čo z kusa plátna vyčnieť chceli
a tkáč ich zaraz pri tkaní
horiacou slamou odstráni.
Nuž ďalej aká obava?
Tomu, kto na smrť schystaný,
v nej iba pokoj ostáva.

 
29
Kdeže sú milí kompaňoni
potuliek mojich, výreční,
spevaví, bystrí, kde sú oni,
v žartovných kúskoch výteční?
Mnohý už umrel, nereční,
jazyk mu červy zožrali;
Boh mu daj pokoj konečný
a chráň tých, čo tu ostali.

 
30
Daktorí, pravda, bohuchvála,
sú veľkí páni, magistri,
iní zas, holí, žijúc z mála,
žobrácke nosia tanistry.
Za mníchov išli filistri
a stali sa kartuziánmi,
jedálne majú dve i tri,
na veľkej nohe žijú s pánmi.

 
31
Tým veľkým pánom dajže, Bože,
nech si tam žijú na loji;
čo ešte obšťastniť ich môže ?
nik z nich o nič viac nestojí.
No chudáka čo ukojí?
Len trpezlivosť, keď je lačný.
Ostatní? — Tí sú v pokoji,
v kveštúre mníšskej sebestační.

 
32
Im víno, čerstvo narážané,
tečie vždy; majú bouillóny,
omáčky, ryby vyprážané,
omelety, že po vôni
ich pec je známa na hony.
Čo spraví murár bez pomoci?
nič — pokým oni, kujoni,
si sami lejú vo dne, v noci.

 
33
No urobil som odbočenie,
a moja vec je inakšia.
Ja, bedár, nemám poverenie
súdiť, tým menej môžem ja
odpúšťať, len ak Mária
či Ježiš, Syn jej, sladký On!
Ak oni chcú, nech odpustia.
Ja čo som písal, písal som.

34
Nechajme kláštor, nech je kláštor
a vravme veci veselšie.
Kto pri kláštore nevyrástol,
pre toho to len nuda je.
Chudoba, o nej každý vie,
že smutná súc, je pohŕdavá,
vše ostré slovo vypovie —
a ak nie, nuž ho v mysli máva.

35
Ja z nepatrného som rodu,
som synom chudoby a bied,
môj otec nikdy nemal pôdu,
ni Horácius, jeho ded;
po stopách predkov mojich kvet
neplá, ich sláva nevyniesla,
osláv ich Boh, sú však len smeť,
v hroboch bez koruny a žezla.

36
Neraz ma srdce karhávalo:
„Človeče, nechaj lamenty!
Že nie si Jaques Cuer, že máš málo,
nie zlata, striebra na centy?
Košeľu zrebnú za kmenty
boháčov rád bys’ vymeniť?
Lež čo je lepšie, žiť jak ty,
či pánom byť a v krypte hniť?“

37
Bol pánom ten a ten... a amen.
Už nie je... Ako? pre Krista!
Stratil sa v bezdne ako kamen,
tak vraví Dávid žalmista.
Dišputa o tom neistá
mne, hriešnikovi, neprislúcha,
prenechávam ju dočista
tým, ktorí nosia kňazské rúcha.

38
Diadém s hviezdou, so súhvezdím
nemám, anjelský nie som syn.
Otec môj umrel, málo zvestí
je o ňom, spas ho Hospodin.
Chuderu mater smrti stín
tiež obchádza už, niet jej rady.
A môj smer? Tiež len cintorín.
Bo ani ja už nie som mladý.

39
Ja viem, že bohatých i hladných,
urodzených i chudákov,
štedrých i skúpych, pekných,
špatných, bakalárov i hlupákov,
aj dámy s krásou storakou,
v golieroch, čepcoch samý škrob,
s modrou krvou, či s hocakou,
smrť vezme všetkých v čierny hrob.

40
Umiera Helena či Paris,
či iný z ľudí? Nikto z nich
nedbá o cura pastoralis,
bo lapá vzduch a stráca dych,
žlč praskla, v očiach hasnúcich
dolores inferni len svietia.
A muky umierajúcich
nezmierni sestra, brat, ni dieťa.

41
Umierajúci chvie sa, sinie,
kŕče má v kĺboch, plné hrôz,
zmľandravie celý, tep mu hynie,
krk spuchne, skriví sa mu nos.
Ó telo ženské, či ten lós,
ty sladké, chystá smrť aj tebe?
Žiaľ, tiež — leda že Tanatos
určil ti zaživa prísť v nebe.

42
Keď pápeži a mocní králi
a keď synovia kráľovien
sú v hroboch, chladní, a čo mali,
stratili, trón i trónnu sieň,
úbohý kučébrik ja z Rennes
nemám umrieť? Buď vôľa Božia,
no ešte užiť, chvíľku len,
a počestne nech v hrob ma zložia.

43
Svet tento veru večný nie je,
jak myslia bruchopasníci,
pod smrtiaci nôž každý speje,
nuž nech si mladí chasníci
žartujú, posmech na líci,
kto ostarel raz, nech sa stará
nepodobať sa opici,
čo, keď aj stará, žarty stvára.

44
Čo starcovi však ostať môže,
keď žartu niet? — len žobranie.
Smútok mu srdce zviera, Bože,
žiť sa mu nechce, veru nie.
Keď priveľké je zúfanie,
vykonal by aj strašný čin
a vzal si život; nestane
sa to, ak nedá Hospodin.

45
Žartovná býva chasa mladá,
starý však žartom pokoj daj,
lebo keď ti raz klesá brada,
mrzký máš úškrn, pamätaj.
Nuž páč sa, mlč. Tu nebodaj
rieknu: Tekvica vyčerpaná.
A ked chceš vravieť, zhíknu: Jaj,
čo chceš, ty slivka opadaná!

46
Tak isto je so starenkami,
čo bezzubé sú už, no žuť
ešte by chceli s fiflenkami,
len keby mal kto ponúknuť.
Nuž tíško prosia: Bože, súd,
prečo sme staré, ony mladé?
Boh mlčí. Má sa prerieknuť?
Ľahko by prehral v tejto zvade.

47
Zlé, dobré sú? — jak um môj stačil
na dávnej krásky lekcie,
tak Fremin, pisár môj, ich značil
a ten jak ja sám vážny je;
čo lotor splietol, to sa vie,
čitateľ tohto registra
len mne za golier prišije;
dľa žiaka súdia magistra.

48
Zaľúbiť sa je nebezpečné,
viem — treba tu mať odvahu.
No darmo mi chce niekto večne
vyhúdať, dávať výstrahu:
„Ty lásku za vec neblahú
pokladáš? — úsudky máš plané,
lebo ty berieš v úvahu
len tamtie ženské, vykričané.

49
Tamtie len pre peniaze ľúbia,
ľúbené tiež len vo chvíli,
bez jemností sa s hockým snúbia,
šťastné, keď mešec zakvíli.
Od týchto milý-nemilý
cúvne a múdry hned si hľadá
ctnej ženy obraz spanilý,
kde má aj srdce to, čo žiada.“

50
Nech ktokoľvek mi toto vraví,
na predsudkoch je závislý.
Do dobrých rodín, kde sú mravy,
on káže ísť — ja nemyslím.
Bo ja, čo chodím k dievkam zlým,
dni márniac s nimi na posiedky,
svedectvo vydať môžem im,
že počestné raz boli všetky.

51
Naozaj boli počestnými,
karhať ich — mýlka veliká.
Čo spravila však láska s nimi?
Tiež mala jedna klerika,
tá mnícha zas, tá laika,
prv než sa vykričanou stala.
Lež keď raz mali chlapíka,
schytil ich večný smäd a páľa.

52
Ony si milých vyberali
tiež zjavne, priam dľa Dekrétu,
a s jedným len sa milovali,
až dole stiahnuc roletu.
No nebolo v tom rozletu,
bo dievča, keď ho jeden ľúbi,
nemá dosť — v sile rozkvetu
najradšej všetkých ľúbilo by.

53
Prečo sú také? Karhať dámy
nie mi je česť, lež tortúra,
nuž vravím iba: tak sa zdá mi,
že je to ženská nátura.
Do toho rým nech neštúra,
no v Remeši, v Lille ženské spája
rým jeden, jedna fabula:
Šesť býčkov spraví viac než traja.

54
Nuž bláznom lásky dajú vale
a s plnou parou paničky
pustia sa ľúbiť, chodia stále
na vychodené chodníčky.
Slová im nie sú pátričky,
ni objatie, bozk — do paroma,
aký je mužský maličký!
On trpí, a med líže ona!

55
Keby tá, ktorej som sa snažil
kedysi slúžiť oddane
a mnoho útrap pre ňu zažil,
hneď na začiatku kampane
bola mi riekla: „Nie, pane!“
(žiaľ, nevyslovila ni vety),
hlupák sa zo mňa nestane
a vyslobodím sa z jej sietí.

56
No ona mlčky, bez odporu
počúvala, keď štebotne
zabával som ju hore-dolu,
ba keď som sa k nej náhodne
choval aj trochu životne
a objímal ju, hladil vnady,
trpela všetko ochotne.
Pritom však bola plná zrady.

57
Klamala ma a za nos viedla,
vraviac mi všetko naopak,
že hlúb je dyňa, vŕba jedľa,
popol je múka, kúkol mak,
sudcovský baret že je vták
a fuče v kockách nóbl vrhy
(klamár vždy vyžije len tak,
keď šudí a hru platí druhý).

58
Vravela večer, že sa brieždi,
nebesá pec sú medená,
luna je ovca, pastier hviezdy,
oblaky kravské vemená,
mušt žbrnda piva spenená,
mladý panoš je tučný abbé
a z hodvábu je spletená
šnúra, na ktorej chudák skape.
59
Mňa Láska väčšmi klamávala,
než prefíkaných mládencov,
bárs aj tým, vycibreným, dala
po nose — hrali snúbencov,
nuž vytiahla ich z remencov,
aj bez košele nechala ich.
Ja však zo všetkých milencov
vypil som najhorkejší kalich.

60
Odmietam Lásku, vzdorujem jej
v ohni a krvi, v súžení.
Len do smrti ma vrhá temnej,
hoc pre ňu groš to bez ceny.
Viac pre ňu lutnu zo steny
nestrhnem, darmo prosia páni,
čo mi rang dali vznešený:
Milenec trúchly, odmietaný.

61
Už tento chochol vetru dávam,
nech si ho chytá, kto má chuť!
tomto viacej nerozprávam,
veď nastúpil som inú púť.
Že Láske, jak znie ľudský súd,
zlorečil som? už nezlořečím,
bárs vraví sa: Kto čaká smrť,
má právo na všeljaké reči.

62
Cítim už, smäd sa na mňa rúti,
kašlem jak kachovitý kôň,
vypľúvam gule chrchľov z hrudi,
to značí, že pre Jeanneton
už nebudem viac seladón,
lež dedkom budem, starou mrchou.
A predsa ešte švihák som,
nezbedné ešte, mladé ucho.

63
Tak chcel to Boh? Či Tacque Thibault,
čo dole, kde sa nehostí,
lial do mňa prúdy chladných vôd
a kŕmil hruškou úzkosti?
Vie Boh, čo z nebies výsosti
na modliaceho pozerá,
aké chcem preňho milosti,
že aby ho... et cetera.

64
No jednak nežičím nič zlého
jemu, ni kastelánovi,
ba ani k pisárovi jeho
nemám zášť — škodiť oslovi?
Aj Róbertkovi, majstrovi,
čo vešať vedel, vyznať chcem:
láskou, čo patrí katovi,
takou ich všetkých milujem!

65
Pamätám, že raz, slabnúc v kroku,
na odchod mysliac sto razy,
šesťapäťdesiateho roku
spísal som isté odkazy.
Mne naprotiveň mamľasi
nazvali tú vec Testamentom.
Nuž čo? Svet prisvojuje si
raz toto tvoje a raz hento.

66
Nevravím, že ich odvolávam,
bárs vyjdem na psí tridsiatok,
ba de la Barre, tá konská hlava,
čo v ženské vtĺka poriadok,
k trom snopom slamy v dodatok
rohožky moje dostať má;
staré, lež budú pod zadok,
keď tam tie mladé objíma.

67
Ak nebodaj sú nesplatené
odkazy moje niektorým,
tí nech si prosto idú po ne
k dedičom mojim, hovorím.
Keď prezradím ich, nezhorím:
Robin Turgis a Moreau, Provins,
čo mal som, všetko pošlo k nim,
posteľ aj duchny páperové.

68
Lež dosť, už slovka nevyrečiem,
bo testament už začínam.
Ak Fremin, pisár, neutečie,
lebo spí, zapísať mu dám
všetkých tých, ktorých v mysli mám,
na listy tohto pergamentu.
Majestát Francie nech sám
je svedkom môjho testamentu!

69
Srdce mi slabne, už to badám,
veď ledva jachtám. Fremin môj,
sadni sem — niet tu žiadnej madame,
ni špehov, bo už nechcem boj —
papier a inštrument ber svoj,
píš chytro, pekne, naisto.
Čo rozhádzané, múdro spoj,
a všetko prepíš načisto.

70
Nuž v mene Boha Stvoriteľa
i Syna, narodeného
z Márie Panny, s Otcom scela
i s Duchom Svätým rovného,
ktorý nás zbavil od zlého,
čo pošlo z Adamovej viny.
Kto verí v to, raj prijme ho
a bude sedieť so svätými.

71
Večne byť zatratení mali
všetci, čo boli pomreli,
ich telá oheň pekla pálil,
aj duše ich v ňom horeli;
len proroci si hoveli,
aj patriarchom bolo sladko,
bo už za živa vedeli
nepustiť oheň k svojim zadkom.

72
Niekto snáď na môj výrok povie:
„Čože tak smelo vravíš ty ?
Si magister? Znáš bohoslovie?
Si pochabý a nadutý!“
Tu ja mám miesto dišputy
parabolu, čo učia v škole:
Boháč sa v pekle kormúti
a Lazár plesá v nebi, hore.

73
Modlikal boháč u Lazára:
„Omoč si prst a kvapku vpusť
mne na jazyk!“ No nech tak zhára
sám Lazár, vtedy boháč just
nepodá mu ni suchý prst.
Tú žízeň predstaviť si môže
zvlášť korheľ večne smädných úst.
Jaj, zachovaj nás pred ňou, Bože.

74
Nuž nech je pri mne milosť božia,
— jak vravel som — aj Božia Mať,
bárs chudý strašiak, kosť a koža,
báseň chcem so cťou dokonať;
pot smrti ešte prekonať
dal mi Boh, a mám fundament.
Iný bôľ? — načo žalovať!
Začínam teda testament.

75
Ponajprv dušu svoju hriešnu
porúčam Svätej Trojici,
vkladám ju v opateru nežnú
Kráľovnej Orodovnici;
dar ten nech nesú tisíci
anjeli ta, kde hriešnych súdia
a tam, jak všetci hriešnici,
nech účastný som milosrdia.

80
Item, keď sa aj s milou lúčim,
s tou drahou ružou, srdca dar
ni pečeňu jej neporučím,
tá iné chce, tej žiari tvár
iba keď vidí pudilár
toliarmi z gruntu naplnený;
no kto by čo len groš jej dal,
— bárs som to ja — buď obesený.

81
Bo ona dosť má, nevídali,
čo som ja pre ňu? — prázdny stôl.
Čo po nej! Vášne vyprchali
a zadok môj už vychladol.
Pre ňu by už len Michault bol,
kohút, kedysi preslávený;
v Saint-Satur leží, vzácny tvor,
spomeňte si naň pri modlení.

82
Jednak, nech vyrovnám si dlhy —
s Amorom, pravda, a nie s ňou,
veď pri nej všetky moje túhy boli
len márnou nádejou
(či pri druhých tiež takou ctnou
bývala, bez hany a hriechu,
neviem: dnes sa tou myšlienkou
vzrušujem, bárs ma dráždi k smiechu) —

83
baladu výbornú som zložil,
čo celá škrípavý má zvuk,
napísaná je na psej koži
a chcem ju poslať do jej rúk;
zanesie ju ten mameluk
Pernet de la Barre, čulá rybka;
dáma-nedáma, to mu fuk,
on proste povie: „Tu máš, pipka!“

84
Item, pán Marchant, čo mi k zadku
tak ľnul, že už má po mne meč,
nech ešte pieseň prijme krátku
a spieva ju jak trúchioreč
nad láskami, čo sú už preč
(ich mená — tie tu nevyzvoním,
bo prestala by každá reč
až nadosmrti s pánom oným).

85
Item, vážnemu magistrovi
Jehanovi Cornu, čo ma rád
ťahával z afér, odkaz nový
pridám: chcem naňho prepísať
záhradu a či lepšie sad
majstra Pierra Bobignona,
ktorú mám v nájme; niet tam vrát,
no pre mňa pamätná je ona:

86
Kresadlo, topor v húšti kríkov
stratil som tam: tma veliká
a darmo desať sokolíkov
jedného lapá vtáčika;
búda, čo je tam, vyniká
bezpečím: na nej šperhák — štít.
Zvesiť ho? — to sa odpyká:
noc — krv, podhlavník — aksamit.
 

87
Item, magister Saint Amant
(ktorého žene dušu ťaží,
že vždy ma hnala, keď som tam
klopával, žijúc mrcha časy)
o podiel nový nech sa hlási:
k Šimľovi, čo má z dreva chvost,
kobylu ešte bujnej krásy
mu pridám; Mulice má dosť.

88
Item, parížsky radný pán
Denis Hesselin, ten ctiteľ moku,
súdočkov štrnásť, a to priam
najdrahšieho, jak slza v oku,
dostane; Turgis v tomto roku
snáď ešte dá mi na bradu.
Ak už však slabne v ume, v kroku,
buď v súdkoch voda v náhradu.

89
Item, majstrovi Charruau
(to advokát môj!) meč svoj dávam;
že kupčiac dosť má všetkého,
nuž pošvu, tú si ponechávam.
Zato mu reál odovzdávam:
schovaný v dlažbe rínku je
a nerád sa s ním rozžehnávam —
no nech mu mešec naduje.

90
Item, pán Pierre Fournier,
čo vláčil ma cez súdne siene,
bo prokurátor múdry je
a vidí mi aj do kešene,
že dukáty mám, nech si pre ne
štyrikrát hrabne, má v tom cvik;
vyhral mi kauzy zaslúžene,
bárs nebol žiadny lichotník.

91
Item, majster Jaques Raguier
nech zdedí po mne Veľkú čašu
na Grevskom rínku, ak už vie
nielen piť, lež aj, okrem špásu,
platiť (bárs by, jak mravy kážu,
aj gate predal bez slova),
keď znova vkročí v dieru našu,
čo sa zve Šuška borová.

92
Merebeufa a de Louviersa
obdariť volmi? — nedá mi;
každý už v mene nosí zvera,
bárs pánmi sú, nie voliarmi
a robia hony, toliarmi
platiac za ne, až bezpeku,
že strelili si, v traktárni
nájdu, u Madame Machecoue.

93
Item, nech príde Robin Turgis,
tiež vyplatím ho konečne,
no len ak veštectvo mu slúži,
nájde môj pelech bezpečne;
chce miesto v Rade výtečné?
som Parížan, nuž dám mu vótum,
bárs dámičky dve výrečné
zistili, že už cudzí som tu,

94
po reči súdiac; dámy tie
sú inak milučké a chutné,
vraj z Poitou z nich jedna je,
či z Bretagne; druhá — jak keď utne
tak zabudol som — je to smutné,
že neviem: je zo Saint Generoux?
Slabý som v mape: srdce bludné
si miesta lások pletie veru.

95
Item, jednému z „Dvanástich“
seržantovi — stoj pri tom mene:
Jehan Raguier — kým ho dych
tríma, nech sú mu prisúdené
denne dva riadne zapečené
tvarohovníky, zo zásob
pána de Bailly; nekrstené
víno je v Maubué — tam slop!

96
Pre Princa Bláznov z profesie
mám blázna, že mu páru niet;
hrať? — nehrá, šašo skutočný je,
otvorí zobák? — žasne svet.
Michault du Four to, chlap jak kvet,
treba ho — pravda — šľachtiť,
hnoj v chvíli, ked „smrdí“, radšej hned
vyhnite sa mu, Tudia moji!

97
Seržantom Dvakrát Stodesiatim —
každý z nich dobráčisko je,
zvlášť dvaja patria priamo k svätým
Jean Vallette, Denis Richier —
dávam znak elegancie:
na širák stuhu, čo — jak zvyk —
aj krček (hehe!) ovije.
To peším; s jazdou nemám styk.

98
Item, ten Pernet, čistý synak
— myslím bastarda de la Barre —
čo v erbe má, veď neľzä inak,
palicu, ešte k nej by mal mať
olovnatých kociek pár
a pribrúsené karty dve-tri.
Maj si; no nech mu spuchne tvár,
ak chce vždy, keď hrá, robiť vetry.

99
Item, nech Cholet, debnár známy,
čo od mladi len hobľoval,
viac nemorí sa so súdkami,
bo meč sa preňho ukoval
lyonský — vždy sa hotoval
dať dušu zaň, aj dláta, hoblík;
radím však, by si zachoval
tĺk — lebo tĺk vždy bude dobrý.

68

100
Item, Jean Loup, chlap takto súci,
zámožný, zbehlý v obchode,
no šťúply, bo za mäso v hrnci
rád ďakuje len náhode,
psa dostane — nech slobode
po cestách netešia sa kury;
aj plášť mu dám, nech nehode
vyhne sa, keď dač* k hrudi túli.

101
Bývalý zlatník, Du Boys,
dostane zázvor saracénsky;
v svoje piksle nech, preboha,
ho nepchá — no po živnostensky
nech letuje ním piksle ženským,
privára k šunkám jaterničky,
aj vajcia — vie to sakramentsky,
až mlieko strieka z bradavičky.

102
Kapitán Jean Riou nech sa tučí,
aj jeho lukostrelcov sbor:
dám im šesť uťatých hláv vlčích,
čo našiel som; ni pes, ni tchor
to mäsko nezaslúži, skôr
labužník pravý hoden je ho;
v kľagu ho var, schlaď na rôsol:
vraždiť budeš pre kúštik z neho.

103
Vlčie mäsko je ako pierce,
ľahšie než lučištnícky šíp;
do boja vziať ho? získaš vence
(máš zuby vlčie, nimi škríp!);
s vlkmi, čo dopustia sa chýb
a v pascu vlezú mu jak kravy,
nerátam: to nie lovcov typ;
z tých nech si pán Riou kožuch spraví.

104
Item, pán Trascaille, čo už chodí
na paripe aj služobne,
má službu, život samé hody,
odo mňa, čo sa podobne
budem mať len ak záhrobné,
dostane misku; v domácnosti
zíde sa mu, je spôsobné
mať misku aj pre náhlych hostí.

105
Ten, čo vždy stojí, zriedka sedí,
pán Girart, barbier z Bourg la Reine,
dva taniere a kotlík z medi
dostane — iný nemá sen.
Prasacinkou mi cez týždeň
pred rokmi kŕmil brucho lačné.
Dôkaz — ten — ak kto žiada len —
opátka z Pourras dáva vcľačne.

70

106
Žobraví frátri, Turlupini,
Turlupinky (aj Bekýft rád)
polievku, ktorú jakobíni
vynašli, zaslúžia si snáď,
nuž mienim im ju obecať,
k nej šunky, boky — ked sa zhodli,
že chutí, nech sa sestra, brat
za záclonami spolu modlí.

107
Lež čo som im dal? Málo? Nič!
kveštárom tým, rodičom mnohých
(čuš, hrdlo, tichšie o tom krič!)
parížskych detí preúbohých.
Sú plní lásky, nuž sám Boh ich
odmieňa — veď tí milí pátri
mamičky učia (pozor, rohy!)
tatíčkov ľúbiť, jak sa patrí.

108
Zle o nich hovoriť si trúfal
magister Jean de Poullieu?
No priznať musel — bárs si zúfal —
že ho ver* v cnostiach prežijú.
Vysmial sa z nich aj Mathieu,
aj majster Jean de Meung, no beda!
Si sluhom Cirkvi? — slúchni ju!
Cti všetko, čo chce Cirkev svätá.

109
Nuž ja, ich sluha, hlavu skláňam,
v rečiach i skutkoch poslušný
až z hlbín srdca, nepreháňam;
len blázon vie byť neslušný
a hľadať kanceľ príslušný,
kde by ich mohol ohovárať.
Buď ticho, nebuď výbušný.
Vyvŕšia sa ti, ak chceš tárať.

110
Item, fráter Baude, ktorý žije
v karmelitánskom kláštore
a náruživec gurážny je,
dostane paloš, k podpore,
keď De Tusca chce v nápore
na kláštor vziať mu holúbätko;
keď cíti silu v topore,
vauvertským diablom je ten dedko.

111
Pán Kancelár, ten pečatiaci
— ctím si ho, veď už požuval
— dosť mušacincov pri tej práci —
dostane... čo by som mu dal?—
nuž pečať som mu opľúval,
bo slín mám dosť, nech svoje šiana;
pritláčať vie, veď počúval
vždy na biskupa, svojho pána.

112
A audítorom veľkomožným
dám strechu, veď im prší v sieň
(čo súca je pre statok rožný);
kto si tam zodral zadok, ten
stolicu mäkkú čiže len
lavicu s dierou dostať môže;
no „malú“ Macée, ak chce sem
prísť z Orleansu, dám zdrať z kože.

113 *
Pánovi de la Vacquerie
— promótorovi — chystám na krk
mašľu, čo škótski rytieri
nosievajú, ba skoro takú,
len netepanú; právo k znaku
už má, bárs, keď ho pasovali,
svätého Juraja v tom ľaku
preklínal, až sa rehotali.

114
Jeanovi Laurens, magistrovi,
— kedže má oči, neborák,
podliate krvou (po predkovi,
čo z vedier súkal, dobrý vták!) —
obetujem svoj starý vak
— či futro z neho — na tie slzy.
Chcel by snád hodváb? —
nie je však arcibiskup
z Bourges, čo ma mrzí.

115
item, magister Jean Cotart,
môj prokurátor pred kúriou,
nestojí o groš — nehmotár,
ľahko Vychádza s malváziou;
no, keďže s Denisou, s tou zmijou,
rozriešil spor môj, jak sa sluší,
obdarujem ho elégiou,
čo u lahod í jeho duši:

116
Item, že sám od zmenárenia
už strácam chuť, nuž by som chcel,
nech za mňa moje zlaté zmieňa
odteraz bankár, mladý Merle;
poťažkáš, skúmaš — pozor ver’:
šesť pol toliarov sú tri celky,
dva „angeloty“ zas (tie ber,
ved ľúbiš ich!) sú jeden veľký.

117
Item, tri moje sirôtočky
vraj podrástli už, počul som;
vek pôsobí im na mozočky,
a preto za ich dôvtipom
pokuľhávajú v kraji tom —
až po Salins! — vraj deti všetky.
Nuž svätý Mathelin všetkým trom
pomáhaj, sú to súce dietky.

118
Nuž určujem ich na štúdiá;
kam? k magistrovi Richier;
tam, pravda, morí memoria,
zvlášť Donát pre nich ťažký je;
im z celej pedagógie
len Ave salus dobre padne;
v svete sa úcty dožije
nie vždy ten, čo zná vedy riadne.

119
To Ave salus, tibi decus nech drú
— no viacej nesmú drieť!
Krédo? — tí chlapci taký rébus
nenabifľujú, darmo chcieť!
Mám manteľ, čiastku z neho hneď
predám — im na flanc, na oblátky;
sú maškrtní — a Fúbia, keď
z oblátok môžu raziť zlatky.

120
A hlavne to chcem, chlapci by tí
osvojili si móresy;
dám na to mlatbu, nech sa cíti:
bo veľmi vidieť želám si
pod širákom ich pačesy
a prsty skromne na opasku;
nech povie svet: „Hľa, noblesy!
Tí chlapci zaslúžia si lásku!“

121
Pre kleričkov dvoch — samý švih
chlapci sú to, aj plní umu,
len biedni (už raz v prospech ich
vzdal som sa benefíciumu) —
chcem výnos — iste radi sú mu! —
z domu, čo Guillaume Gueldry mal,
prepísať; nech si vždy tú sumu
vyberú presne na kvartál.

78

122
Ešte sú mladí, streštení,
ale mne sa to celkom páči;
no veď sa každý premení —
tridsať-štyridsať rokov stačí
a budú, ako Boh dať ráči;
kto, neláskavý, mláti ich,
zle robí: takí poneváči
dospejú a sú ľudia z nich.

123
Snáď v kolégiu Osemnástich
dve miesta štipendiálne
vymôžem im, no nech v tom šťastí
nežijú horizontálne,
predrichmúc elementárne
deň i noc, rovní sedmospáčom:
zvie mladý spáč, ked ostarne,
že — starý — spať už nemá na čom.

124
Už prefektovi štipendia
list píšem s veľkým horlením,
no oba za benefíciá
nech odvďačia sa modlením;
ak nie, nech uši dobre im
vykváču; takto sa ja, priateľ,
o dietky starám, nelením,
bárs, prisám, neznám im ni mater.

125
Item Cul d’Oue a ten sire Tarane
(Charlot!) sto soldov dostanu;
chcú vedieť, kde ich zaobstarám?
— nech spomenú si na mannu!
Aj boty dve im pristanú:
staré sáry, no — baranina!
Len pozdravte mi Johanu,
aj tú inú, čo nie je iná.

126
Item, pánovi de Grigny
už som dal vicestreské hradby,
no on pre honor rodiny
k nim zaiste aj vežu rád by,
nuž mu dám Billskú;
vinou kliatby dosť mizerne je zariadená;
treba tam groš na rôzne platby,
ja mám nič — on nič vôbec nemá.

127
Item, aj Thibault de la Garde
— vlastne Jean, znám ho po tom mene—
niečo chce; bárs už, žiaden žart,
som holý (prosím ponížene,
buď mi to, Bože, nahradené!),
Súdoček privesím mu k nosu;
aj Genevoy nech tam denne
chlipne si — nosmi príbuzní sú.

128
Item, pre pánov chýrne dvorných
Mautaint to, Rosnel, Basennier —
kôš hrebíčkov som divotvorných
potiahol (beda, ak to zvie!)
Jeanovi de Ruel; korenie ich cnosť je,
nuž nech každý vonia
pánovi svojmu (meno? nie!),
čo Krištofa má za patróna.

129
Pre jeho dámu, hviezdu cností,
dávam mu do rúk — baladu;
iste bol zvláštnej na milosti,
keď Amor k tomu pokladu
viedol ho; však dľa obradu
v turnaji sicílskeho kráľa
bil sa za dar jej pohľadu
jak Hektor, len reč — tá mu stála.

130
Item, Jehan a François
Perdrier, dvaja bratia rodní,
dostanú nič; vždy bol som ja
ich pomoci i viery hodný;
aj žičili mi — medzi rodmi
sú zväzky: Francois, môj kmotor,
v Bourges jazyk žhavý, vraj nie škodný
upiekol pre mňa raz — ten lotor.

131
Nuž preňho knihu receptov
o dusení a o pečení –
zhltol som, keď však niet tam slov
o jazykoch, je malej ceny;
no Macarius osvietený,
čo diabla raz — aj s chlpmi — znal
upiecť, až voňal, pripečený,
mi tento recept napísal:

132
Item, Andrymu Couraultovi
posielam Protest, písaný
proti Francovi Gontierovl;
bol by ním rozčarovaný
pán, ktorému je oddaný,
ten Majestát? — nech mu ho nedá!
V Písme je: Nech sa poddaný
neškriepi s mocným, bo mu beda!

133
Gontier ma nemôže dať sluhom,
je urodzený len jak ja,
nuž tuto s ním jak s rovným druhom
smelo sa púšťam do boja;
on vraj slasť nóbl nápoja
vo vode vidí, v lete, v zime;
juj, mne to nedá pokoja,
nuž disputujme — uvidíme.

134
Item, dám slečne de Bruyeres
— bárs v evanjeliume viazne,
no biblistka je taká ver’,
že má a) žiačky, sem-tam krásne —
právo, nech voľne robí kázne,
chtiac ľahké duchny obracať;
nie v cmiteroch však — rapkaj rázne
tým, čo tiež vedia zarapkať.

135
Pozorujte, keď — dáma s dámou —
sukničiek riasy rozložené
tak graciózne, v prítmí chrámov
kláštorných, farských, melú denne,
však strašne tajne; keď sa jemne
pritriete, buďte iba ucho:
tak zistíte, že pri ich cene
Macrobius bol chudák duchom!

136
Item, opátstvu na Montmartri,
čo pamätá vek pohanský,
dám kopec, čo tiež k nemu patrí,
takzvaný Valeriánsky;
k tomu mu pridám po pansky
odpustky, čo mu pošle Rím,
potom muž mnohý kresťanský
návštevu spraviť môže im.

137
Item, chyžné a komorníci
(prečo nie? — neplatím to ja!)
nech po nociach si, maškrtníci,
z kuchyne panskej dožičia,
aj súdkov pár nech doničia
— zatiaľ, čo s paňou drichme pán —
potom nech v tme si zacvičia,
najmä tak v páre je to fajn.

138
A dcérkam z dobrých famílií,
čo majú tatka, mamku, tetky,
tým nedávam nič, pri Márii,
lebo už moje dary všetky
dostali chyžné; sú to pletky,
no devušky by s dobrou vôľou
prehltli z koláčov aj striedky,
čo spadli z jakobínskych stolov,

139
či z celestínskych — nie sú zlé
ver’ ani tie kartuziánske,
bárs život tieto rehole
prísny vedú — no devy panské,
videnia majúc hrozitánské,
chradnú; nech Jaqueľme, Perretta,
či Ysabeau (zná rady dámske
tá Rada dám) ich osvietia.

140
Item, Margotka sladká, tučná
— jej tvárička? — no, maľbička! —
takto však ženská oberučná,
no, prisám, zbožná stvorička,
rada ma... dobrá dušička,
ja ju tiež... niekdy... z celej sily;
dajte jej — tu, hľa, pesnička! —
ak by ste na ňu naďabili.

141
Item, nech školu zverejnia
si Marion l’Ydolle,Jeanne z Bretagne,
zvaná Grande; v škole tej sú časy!
pedagóg drží — žiak je pán!
preto vždy zhoda vládne tam,
mehunských pút tam človek nezná;
tabulu na ňu? luxus priam,
veď je to škola všade bežná.


142
Item, pán, menom Noel Jolis,
nedostane — čo... jediný? —
ba dám preň rád, bárs ma to bolí,
narezať z mojej vrbiny;
tak nech v deň, keď má meniny,
dvesto dvadsať (jak káže lajster)
prútov naň praskne; z hostiny bude
mať radosť Henry, majster.

143
Item, čo mám dať Nemocnici
a chudobincom? — stranou žart,
zvyšky im dajú hodovníci,
ja s biedou nedelím sa rád;
hus dal som mníchom, oni snáď
tej chudobe z nej pošlú kosti;
chudák len kosti musí brať,
tuk by mu skazil vnútornosti.

144
Item, môj felčiar, pán Galerne
— Angelot, Colin, jedna hlava:
ten púšťa krv, ten varí blen
z bylín — keďže vraj posmrdkáva,
ľad z Márny (niekdy zamrzával)
dostane, na ten žalúdok;
ak takto prezimuje — sláva!
nebude v lete zármutok.

145
Item, nič Deťom nájdeným,
no stratené, tie pískle holé,
potešiť treba — zájdem k nim;
že kde ich nájdem, všetkých v sbore
nuž u Marion l’Ydolle, v škole;
prečítam im — už naposledok! —
lekciu, rovnú epištole,
nuž nech si napnú rozum všetok.

146
K vám ja, druhovia-šibali,
stratené deti, veční žiaci,
čo ste sa telu oddali,
o spásu duše nestojaci,
vravím: Dosť! lebo čierni vtáci
vyklovú vaše mŕtve oči;
preboha, kajajte sa, chlapci,
kým večná smrť vás nemá v moci.

147
Item, Pätnásťkrát Dvadsiatim,
čo je, jak kebych riekol Tristo,
tým slepcom z Paríža — nie tým
z Provins, bo u tých, viem to isto,
nemám dlh — nuž tým (brko, píš to!)
dám z vlastných okuliarov sklá:
v Cmiteri Nevinných nech čisto
rozlíšia duše: dobrá — zlá.

148
Tam zamŕza ver’ žart a smiech.
Co platné, majetky že mali,
belostné lôžko ako sneh,
bruchá si vínom napájali
a hodovali, tancovali?
Tu každá rozkoš prestáva,
len to, čomu v nej slúžievali,
hriech — obraz smrti — zostáva.

149
Keď tak nad hromadami dumám
tých lebiek, tam v tej kostnici,
o všetkých svoju predstavu mám:
od dvora sú tu právnici, či biskup,
či čo v ulici zapaľovali svetiel
rady, a vravia svorne, tisíci:
proti tomuto nieto rady.

150
Vidím tie hlavy: za živa
sa jedna druhej ukláňala,
jedna z nich vládla, žiarivá,
druhá jej s bázňou v službe stála,
a tu smrť dokopy ich dala,
spolu sú, žiaden lad a sklad:
tituly? — kto sa o ne stará?
magister klerkovi tu brat.

151
Teraz sú mŕtvi, spas ich Boh!
Pohnili svorne, páni, dámy,
bárs žili si na bouillonoch
a kŕmili sa sladkosťami,
či omáčkami, pečienkami
na smotánke a na ryži.
Už prach sú — koniec so smiechami,
odpusť im, Kriste Ježiši!

152
Ja pre tých mŕtvych odkaz mám,
či v hŕbach sú, či pod mramorom,
no dávam ho aj stoliciam,
palácom, regentom a dvorom,
aj sudcom, ľudomilným tvorom,
čo vysúšajú kosť i špik:
pred boží súd keď stanú sborom,
stoj pri nich, svätý Dominik!

153
Item, už Jaquet Cardon by
mal niečo dostať: čakal dosť,
keď však preň siaham do torby,
mám tam len samú bezcennosť;
no vydediť ho? — aj keď skvost
nemám preň, dám mu pieseň drobnú;
vliať do nej bežnú hudobnosť,
aj dievky po nej rady zobnú.

154
Že pri zrode mi víla stála,
dám Lomerovi z Notre-Dame,
aby ho veľmi milovala
každá z tých prostovlasých dám,
no on, ich vidiac, nech sa sám
myšlienkou „ľúbiť“ nerozpáli;
môcť sto ráz, jak Ogier, ten Dán,
hej... no groš že by takto brali!?

155
Item, pre chorých milencov
Chartier Alain odkaz žiaľny
už spísal; Villon okrem slov
aj sväteničku so slzami,
ba aj kropáčik s ružičkami
dáva im, prv než dokoná;
zato nech odriekajú žalmy
za biednu dušu Villona.

156
Item, magister Jaques James,
ten, čo zhŕňa majetky tak rád,
nech zasnúbi sa každý deň
s tuctom žien, no že by mal snáď
za manželku z nich jednu brať —
čo povie brucho na ten zvyk?
Čo patrí svini, svini dať,
a aké prasa, taký kvik.

157
Item, platil už Senešal
(a platí zas!) za moje kúsky,
nuž mu dám titul Marešal,
nech podkúva si mladé húsky.
Rád spievaval — no svet je úzky,
nuž posielam mu, na tú nudu,
pár veršov; ak už nectí Múzky,
na podkúrenie dobré budú.

158
Item, čo pre Rytiera stráže
(tej nočnej)? — mám dve pážatá:
Philibert je jak predpis káže,
aj Marquet, krása bruchatá;
minulosť ich je bohatá:
pán prefekt marešalov, prosím,
chcel si ich vsadiť — do zlata;
preto snáď oba prídu bosí.

159
Item, môj nárok na štóly,
ktorý mám čo klerk s tonzúričkou,
dostane Chappelain — v okolí
tiež patrí medzi velebníčkov;
za to čo len pred kostolníčkou
nech „suchú omšu“ odbaví;
spoveď? — tak s paňou, s komorníčkou
inak ho to vraj nebaví.

160
Jean de Calais,
pán učený, testator magnificus loci,
čo nevidel ma toľko dní,
koľko ich v jednom tridsaťročí,
nuž nevie o mne, keď ma zočí,
jak zmýšľam, vie: môj testament
nech explikuje z plnej moci,
čo ius je v ňom, čo justament.

161
Nech glosuje v ňom, komentuje,
skracuje lebo zväčšuje,
definuje a odpisuje,
anuluje či gumuje
a nebodaj, ak slabý je
v čítaní, nuž má memoriu,
dľa nej nech interpretuje —
má moju plenipotenciu.

162
Ak z menovaných ten či tamten
sa medzitým už božím stal,
testator plenam potestatem
nech predisponuje môj dar
na koho chce; no ak by mal
sám chuť na dáke maličkosti,
tu by som zaapeloval
a obvinil ho z lakomosti.

163
V kaplnke svätej Hedvigy
(nie inde!) chcem byť pochovaný.
Ak by snáď, pre žiaľ veliký,
chceli ma vidieť páni, dámy,
v portréte nech som zachovaný
(pravdaže, drahý nesmie byť!).
Náhrobok? — o ten nedbám ani,
mohol by dlážku preboriť.

164
Item, nech tam, kde ležať mám
je napísané — a nič inšie! —
(a černidlom — ak niet ho priam,
aj uhlíkom sa dobre píše,
len dbať, nech sa to nerozlíže
po zaslzení vápenca!)
to na pamiatku, jak znie nižšie,
obrého chlapca streštenca:

165
Mohutne nech mi vyzváňajú
na „veľkom“; bárs to zo skla zvon,
všetky srdcia sa rozbúchajú
vtedy, keď rozhučí sa on.
Bol dobrých krajín záchrancom,
jak každý vie, už v dávnom čase,
žoldnieri krotli, tíchol hrom,
zlo prestalo pri jeho hlase.

166
Zvonárom štyri chleby dám,
či šesť (veď žiadny boháč z ľudu
nedá viac) — no tie, dokladám,
svätoštefanské chleby budú;
nech zvoní Vollant, dlaň má tvrdú,
a týždeň z toho vyžije;
a druhý zvonár? — škoda trudu:
Jean de la Garde nech druhý je.

167
Nech sa to fixne urobí,
za svojich vykonávateľov
vybral som súce osoby,
vo vyplácaní rutinérov;
nik nehľad na nich s nedôverou:
chvastúň či chudák — všetka česť!
ni jeden nie je; nuž píš, pero:
tu vymenúvam vám ich šesť.

168
Prvý je v rade Martin Beilefaye,
pán kriminálny komandant.
A druhý? Už som myslel: nechaj! —
no predsa... bárs to skoro grand,
sire Coiombel, na tento pánt
vylietnuť možno že by chcel...
A tretí taký deklarant
nech bude Michiel Jouvenel.

169
No keby jednak, nevoľky,
hroziac sa trov, prísť pozabudli
a či pre dáke historky
zriekli sa — páni vskutku múdri
a ctihodní, nie dáke cundry:
Phelipe Brunel, Jaques Raguier,
prídu; tí cťou by nepohrdli,
zvlášť Brunel, veď to rytier je.

170
K nim pristupuje majster Jaques James
a mám troch, z božej milosti,
z nich každý duše svojej balzam
hľadá len v bohabojnosti:
každý vie o ich čestnosti:
božechráň na nich kontrolóra!
Nuž z mojej pozostalosti
nech prideľujú, jak im vôľa.

171
A že magister testamentov
neutŕži tu quid ni quod,
nuž zaslúži si honor tento
ten Tomáš, mladý kňaz Tricot.
Piť na jeho vrub je mi vhod,
bárs „mašľou“ odpykám si vinu.
Vie hádzať gule? Na ten hod
dávam mu Dieru Perretinu.

172
Luminárium, sviečky z loja
Guillaume du Ru nech roznáša.
Testamentári nech sa spoja
niesť zase rožky rubáša.
No dosť... Bolesť ma nadnáša,
cítim úd, chlpy, v boku klanie;
čas je, bo dych už doháša,
prosiť ľudí o zľutovanie.

 

FRANCOIS VILLON
Testament 1461


I.
En l’an trentiesme de mon eage,
Que toutes mes hontes j’eu beues,
Ne du tout fol, ne du tout sage.
Nonobstant maintes peines eues,
Lesquelles j’ay toutes receues Soubz la
main Thibault d’Aussigny.
S’evesque il est, seignant les rues,
Qu’il soit le mien je le regny!

II.
Mon seigneur n’est, ne mon evesque;
Soubz luy ne tiens, s’il n’est en friche ;
Foy ne luy doy, ne hommage avecque ;
Je ne suis son serf ne sa biche.
Peu m’a d’une petite miche Et de froide
eau, tout ung esté.
Large ou estroit, moult me fut chiche.
Tel luy soit Dieu qu’il m’a esté.

III.
Et, s’aucun me vouloit reprendre Et dire
que je le mauldys,
Non fais, si bien me sçait comprendre,
Et rien de luy je ne mesdys.
Voycy tout le mal que j’en dys:
S’il m’a esté misericors,
Jésus, le roy de paradis,
Tel luy soit a l’ame et au corps!

IV.
S’il m’a esté dur et cruel Trop
plus que cy ne le racompte,
Je vueil que le Dieu eternel
Luy soit doncq semblable, a ce compte!...
Mais l’Eglise nous dit et compte
Que prions pour nos ennemis;
Je vous dis que j’ay tort et honte:
Tous ses faictz soient a Dieu remis!

V.
Si prieray Dieu de bon cueur,
Pour l’ame du bon feu Cotard.
Mais quoy ! ce sera doncq par cueur,
Car de lire je suys faitard.
Priere en feray de Picard;
S’il ne le sçait, voise l’apprandre,
S’il m’en croyt, ains qu’il soit plus tard
A Douay, ou a Lysle en Flandre!

VI.
Combien souvent je veuil qu’on prie
Pour luy, foy que doy mon baptesme,
Obstant qu’a chascun ne le crye,
Il ne fauldra pas a son esme.
Au Psaultier prens, quand suys a mesme,Qui
n’est de beuf ne cordoen,
Le verset escript le septiesme Du
psaulme de Deus laudem.

VII.
Si pry au benoist Filz de Dieu,
Qu’a tous mes besoings je reclame,
Que ma pauvre priere ayt lieu Verz luy,
de qui tiens corps et ame,
Qui m’a preservé de maint blasme Et
franchy de vile puissance.
Loué soit-il, et Nostre-Dame,
Et Loys, le bon roy de France!

VIII.
Auquel doint Dieu l’heur de Jacob,
De Salomon l’honneur et gloire;
Quant de prouesse, il en a trop;
De force aussi, par m’ame, voire!
En ce monde-cy transitoire,
Tant qu’il a de long et de lé;
Affin que de luy soit memoire,
Vive autant que Mathusalé!

IX.
Et douze beaulx enfans, tous masles,
Veoir, de son tres cher sang royal,
Aussi preux que fut le grand Charles,
Conceuz en ventre nuptial,
Bons comme fut sainct Martial.
Ainsi en preigne au bon Dauphin;
Je ne luy souhaicte autre mal,
Et puys paradis a la fin.

X.
Pour ce que foible je me sens,
Trop plus de biens que de santé,
Tant que je suys en mon plain sens,
Si peu que Dieu m’en a presté,
Car d’autre ne l’ay emprunté,
J’ay ce Testament tres estable Faict, de
derniere voulenté,
Seul pour tout et irrevocable:

XI.
Escript l’ay l’an soixante et ung,
Que le bon roy me delivra De la dure
prison de Mehun,
Et que vie me recouvra,
Dont suys, tant que mon cueur vivra,
Tenu vers luy me humilier,
Ce que feray jusqu’il mourra:
Bienfaict ne se doibt oublier.

Icy commence Villon a entrer en matiere
pleine d’erudition et de bon sçavoir.

XII.
Or est vray qu’apres plaingtz et pleurs et
angoisseux gemissemens,
Apres tristesses et douleurs,
Labeurs et griefz cheminemens,
Travail mes lubres sentemens,
Esguisez comme une pelote,
M’ouvrist plus que tous les Commens
D’Averroys sur Aristote.

XIII.
Combien qu’au plus fort de mes maulx,
En cheminant sans croix ne pile,
Dieu, qui les Pellerins d’Esmaus Conforta, ce
dit l’Evangile,
Me montra une bonne ville Et pourveut du don
d’esperance;
Combien que le pecheur soit vile,
Riens ne hayt que perseverance.

XIV.
Je suys pecheur, je le sçay bien ;
Pourtant Dieu ne veult pas ma mort,
Mais convertisse et vive en bien ;
Mieulx tout autre que peché mord,
Soye vraye voulenté ou enhort,
Dieu voit, et sa misericorde,
Se conscience me remord,
Par sa grace pardon m’accorde.

XV.
Et, comme le noble Romant De la Rose dit et
confesse En son premier commencement,
Qu’on doit jeune cueur, en jeunesse,
Quant on le voit vieil en vieillesse,
Excuser ; helas ! il dit voir.
Ceulx donc qui me font telle oppresse,
En meurté ne me vouldroient veoir.

XVI.
Se, pour ma mort, le bien publique D’aucune
chose vaulsist myeulx,
A mourir comme ung homme inique Je me
jugeasse, ainsi m’aid Dieux !
Grief ne faiz a jeune ne vieulx,
Soye sur pied ou soye en biere:
Les montz ne bougent de leurs lieux,
Pour un paouvre, n’avant, n’arriere.

XVII.
Au temps que Alexandre regna,
Ung hom, nommé Diomedes,
Devant luy on luy amena,
Engrillonné poulces et detz Comme ung larron;
car il fut des Escumeurs que voyons courir.
Si fut mys devant le cades,
Pour estre jugé a mourir.

XVIII.
L’empereur si l’arraisonna:
« Pourquoy es-tu larron de mer?
L’autre, responce luy donna:
Pourquoy larron me faiz nommer?
Pour ce qu’on me voit escumer
En une petiote fuste?
Se comme toy me peusse armer,
Comme toy empereur je fusse.

XIX.
Mais que veux-tu! De ma fortune,
Contre qui ne puis bonnement,
Qui si durement m’infortune,
Me vient tout ce gouvernement.
Excuse-moy aucunement,
Et sçaches qu’en grand pauvreté (Ce
mot dit-on communément)
Ne gist pas trop grand loyaulté.

XX.
Quand l’empereur eut remiré De
Diomedes tout le dict:
« Ta fortune je te mueray,
« Mauvaise en bonne! ce luy dit.
Si fist-il. Onc puis ne mesprit A
personne, mais fut vray homme;
Valere, pour vray, le rescript,
Qui fut nomme le grand a Romme.

XXI.
Se Dieu m’eust donné rencontrer Ung
autre piteux Alexandre,
Qui m’eust faict en bon heur entrer,
Et lors qui m’eust veu condescendre A
mal, estre ars et mys en cendre Juge me
fusse de ma voix.
Necessité faict gens mesprendre,
Et faim saillir le loup des boys.

XXII.
Je plaings le temps de ma jeunesse,
Ouquel j’ay plus qu’autre gallé,
Jusque a l’entrée de vieillesse,
Qui son partement m’a celé.
Il ne s’en est a pied allé,
N’a cheval ; las ! et comment donc?
Soudainement s’en est vollé,
Et ne m’a laissé quelque don.

XXIII.
Allé s’en est, et je demeure,
Pauvre de sens et de sçavoir,
Triste, failly, plus noir que meure,
Qui n’ay ne cens, rente, n’avoir;
Des miens le moindre, je dy voir,
De me desadvouer s’avance,
Oublyans naturel devoir,
Par faulte d’ung peu de chevance.

XXIV.
Si ne crains avoir despendu,
Par friander et par leschier ;
Par trop aimer n’ay riens vendu,
Que nuls me puissent reprouchier,
Au moins qui leur couste trop cher.
Je le dys, et ne croys mesdire.
De ce ne me puis revencher:
Qui n’a meffait ne le doit dire.

XXV.
Est vérité que j’ay aymé Et que
aymeroye voulentiers;
Mais triste cueur, ventre affamé,
Qui n’est rassasié au tiers,
Me oste des amoureux sentiers.
Au fort, quelqu’un s’en recompense,
Qui est remply sur les chantiers,
Car de la panse vient la danse.

XXVI.
Bien sçay se j’eusse estudié Ou temps
de ma jeunesse folle,
Et a bonnes meurs dedié,
J’eusse maison et couche molle!
Mais quoy ? je fuyoye l’escolle,
Comme faict le mauvays enfant...
En escrivant ceste parolle,
A peu que le cueur ne me fend.

XXVII.
Le dict du Saige est tres beaulx dictz,
Favorable, et bien n’en puis mais,
Qui dit : « Esjoys-toy, mon filz,
A ton adolescence ; mais Ailleurs sers
bien d’ung autre mectz,
Car jeunesse et adolescence (C’est son
parler, ne moins ne mais)
Ne sont qu’abbus et ignorance.

XXVIII.
Mes jours s’en sont allez errant,
Comme, dit Job, d’une touaille Sont les filetz,
quant tisserant Tient en son poing ardente paille:
Lors, s’il y a nul bout qui saille, Soudainement
il le ravit.
Si ne crains rien qui plus m’assaille,
Car a la mort tout assouvyst.

XXIX.
Ou sont les gratieux gallans Que je suyvoye au
temps jadis,
Si bien chantans, si bien parlans,
Si plaisans en faictz et en dictz?
Les aucuns sont mortz et roydiz;
D’eulx n’est-il plus rien maintenant.
Respit ils ayent en paradis,
Et Dieu saulve le remenant!

XXX.
Et les aucuns sont devenuz,
Dieu mercy ! grans seigneurs et maistres,
Les autres mendient tous nudz,
Et pain ne voyent qu’aux fenestres;
Les autres sont entrez en cloistres;
De Celestins et de Chartreux,
Bottez, housez, com pescheurs d’oystres: Voila
l’estat divers d’entre eulx.

XXXI.
Aux grans maistres Dieu doint bien faire,
Vivans en paix et en requoy.
En eulx il n’y a que refaire;
Si s’en fait bon taire tout quoy.
Mais aux pauvres qui n’ont de quoy,
Comme moy, Dieu doint patience;
Aux aultres ne fault qui ne quoy,
Car assez ont pain et pitance.

XXXII.
Bons vins ont, souvent embrochez,
Saulces, brouetz et gros poissons;
Tartres, flans, oufz fritz et pochez,
Perduz, et en toutes facons.
Pas ne ressemblent les macons,
Que servir fault a si grand peine;
Ils ne veulent nulz eschançons,
Car de verser chascun se peine.

XXXIII.
En cest incident me suys mys,
Qui de rien ne sert a mon faict.
Je ne suys juge, ne commis,
Pour punyr n’absouldre meffaict.
De tous suys le plus imparfaict.
Loue soit le doulx Jesus-Christ!
Que par moy leur soit satisfaict!
Ce que j’ay escript est escript.

XXXIV.
Laissons le monstier ou il est;
Parlons de chose plus plaisante.
Ceste matiere a tous ne plaist:
Ennuyeuse est et desplaisante.
Pauvreté, chagrine et dolente,
Tousjours despiteuse et rebelle,
Dit quelque parolle cuysante;
S’elle n’ose, si le pense-elle.

XXXV.
Pauvre je suys de ma jeunesse,
De pauvre et de petite extrace.
Mon pere n’eut oncq grand richesse.
Ne son ayeul, nomme Erace.
Pauvreté tous nous suyt et trace.
Sur les tumbeaulx de mes ancestres,
Les ames desquelz Dieu embrasse,
On n’y voyt couronnes ne sceptres.

XXXVI.
De pouvreté me guermentant,
Souventesfoys me dit le cueur:
« Homme, ne te doulouse tant Et ne
demaine tel douleur,
Se tu n’as tant qu’eust Jacques Cueur.
Myeulx vault vivre soubz gros bureaux
Pauvre, qu’avoir esté seigneur Et pourrir
soubz riches tumbeaux!

XXXVII.
Qu’avoir esté seigneur!... Que dys?
Seigneur, lasse! ne l’est-il mais!
Selon ce que d’aulcun en dict,
Son lieu ne congnoistra jamais.
Quant du surplus, je m’en desmectz.
Il n’appartient a moy, pecheur;
Aux theologiens le remectz,
Car c’est office de prescheur.

XXXVIII.
Si ne suys, bien le considere,
Filz d’ange, portant dyademe D’etoille ne
d’autre sydere.
Mon pere est mort, Dieu en ayt l’ame,
Quant est du corps, il gyst soubz lame.
J’entends que ma mere mourra,
Et le sçait bien, la pauvre femme;
Et le filz pas ne demourra.

XXXIX.
Je congnoys que pauvres et riches,
Sages et folz, prebstres et laiz,
Noble et vilain, larges et chiches,
Petitz et grans, et beaulx et laidz,
Dames a rebrassez colletz,
De quelconque condicion,
Portant attours et bourreletz,
Mort saisit sans exception.

XL.
Et mourut Paris et Helene.
Quiconques meurt, meurt a douleur.
Celluy qui perd vent et alaine,
Son fiel se creve sur son cueur,
Puys sue Dieu sçait quelle sueur!
Et n’est qui de ses maulx l’allege:
Car enfans n’a, frere ne sour,
Qui lors voulsist estre son pleige.

XLI.
La mort le faict fremir, pallir,
Le nez courber, les veines tendre,
Le col enfler, la chair mollir,
Joinctes et nerfs croistre et estendre.
Corps feminin, qui tant est tendre,
Polly, souef, si precieulx,
Te faudra-il ces maulx attendre?
Ouy, ou tout vif aller es cieulx.

XLII.
Puys que papes, roys, filz de roys,
Et conceuz en ventres de roynes,
Sont enseveliz, mortz et froidz,
En aultruy mains passent leurs resnes;
Moy, pauvre mercerot de Renes,
Mourray-je pas? Ouy, se Dieu plaist;
Mais que j’aye faict mes estrenes,
Honneste mort ne me desplaist.

XLIII.
Ce monde n’est perpetuel,
Quoy que pense riche pillart;
Tous sommes soubz coutel mortel.
Ce confort prent pauvre vieillart,
Lequel d’estre plaisant raillart Eut le
bruyt, lorsque jeune estoit,
Qu’on tiendrait a fol et paillart,
Se, vieil, a railler se mettoit.

XLIV.
Or luy convient-il mendier,
Car a ce force le contraint.
Regrette huy sa mort, et hier;
Tristesse son cueur si estrainct,
Souvent, se n’estoit Dieu qu’il crainct,
Il feroit un horrible faict.
Si advient qu’en ce Dieu enfrainct,
Et que luy-mesmes se deffaict.

XLV.
Car, s’en jeunesse il fut plaisant,
Ores plus rien ne dit qui plaise.
Tousjours vieil synge est desplaisant:
Moue ne faict qui ne desplaise.
S’il se taist, affin qu’il complaise,
Il est tenu pour fol recreu;
S’il parle, on luy dit qu’il se taise.
Et qu’en son prunier n’a pas creu.

XLVI.
Aussi, ces pauvres femmelettes,
Qui vieilles sont et n’ont de quoy,
Quand voyent jeunes pucellettes En
admenez et en requoy,
Lors demandent a Dieu pourquoy Si tost
nasquirent, n’a quel droit?
Notre Seigneur s’en taist tout coy,
Car, au tanser, il le perdroit.

XLVII.
Ceste lecon icy leur baille La belle et
bonne de jadis ;
Bien dit ou mal, vaille que vaille,
Enregistrer j’ay faict ces ditz Par
mon clerc Fremin l’estourdys,
Aussi rassis que je pense estre.
S’il me desment, je le mauldys:
Selon le clerc est deu le maistre.

XLVIII.
Si apercoy le grand danger La ou l’homme
amoureux se boute.
Hé! qui me vouldroit laidanger De ce mot,
en disant: « Escoute!
Se d’aymer t’estrange et reboute Le barat de
celles nommées,
Tu fais une bien folle doubte,
Car ce sont femmes diffamées.

XLIX.
"S’ils n’ayment fors que pour l’argent,
On ne les ayme que pour l’heure. Rondement
ayment toute gent,
Et rient lors quant bourse pleure.
De celles n’est qui ne recoeuvre;
Mais en femmes d’honneur et nom Franc
homme, se Dieu me sequeure,
Se doit employer; ailleurs, non.

L.
Je prens qu’aucun dye cecy,
Si ne me contente-il en rien.
En effect, je concludz ainsy,
Et sy le cuyde entendre bien,
Qu’on doit aymer en lieu de bien. Asçavoir-mon
se ces fillettes,
Qu’en parolles toute jour tien,
Ne furent pas femmes honnestes?

LI.
Honnestes, si furent vrayement,
Sans avoir reproches ne blasmes.
S’il est vray que, au commencement,
Une chascune de ces femmes Lors prindrent,
ains qu’eussent diffames, L’une ung clerc, ung
lay, l’autre ung moine, Pour estaindre d’amours
les flammes,
Plus chauldes que feu Sainct-Antoine.

LII.
Or firent selon le decret Leurs amys, et bien y
appert;
Elles aymoient en lieu secret,
Car autre qu’eulx n’y avoit part.
Toutesfois, ceste amour se part:
Car celle qui n’en avoit qu’un D’icelluy
s’eslongne et despart,
Et ayme myeulx aymer chascun.

LIII.
Qui les meut a ce ? J’imagine,
Sans l’honneur des dames blasmer
Que c’est nature feminine,
Qui tout vivement veult aymer.
Autre chose n’y sçay rymer;
Fors qu’on dit, a Reims et a Troys,
Voire a l’Isle et a Sainct-Omer,
Que six ouvriers font plus que troys.

LIV.
Or ont les folz amans le bond,
Et les dames prins la vollée;
C’est le droit loyer qu’amours ont;
Toute foy y est violée,
Quelque doulx baiser n’acollée.
De chiens, d’oyseaulx, d’armes, d’amours,
Chascun le dit a la vollée:
« Pour ung plaisir mille doulours.

LV.
Si celle que jadis servoye De si bon cueur
et loyaument,
Dont tant de maulx et griefz j’avoye,
Et souffroye tant de torment,
Se dit m’eust, au commencement,
Sa voulenté (mais nenny, las!),
J’eusse mys peine aucunement,
De moy retraire de ses las.

LVI.
Quoy que je luy voulsisse dire,
Elle estoit preste d’escouter,
Sans m’accorder ne contredire ;
Qui plus, me souffroit arrester,
Joignant elle pres s’accouter;
Et ainsi m’alloit amusant,
Et me souffroit tout racompter,
Mais ce n’estoit qu’en m’abusant.

LVII.
Abusé m’a, et faict entendre Tousjours
d’ung que ce fust ung aultre;
De farine, que ce fust cendre;
D’ung mortier, ung chapeau de feautre;
De viel machefer, que fust peaultre;
D’ambesas, que ce fussent ternes.
Toujours trompant ou moy ou aultre,
Et vendoit vessies pour lanternes.

LVIII.
Du ciel, une poisle d’arain;
Des nues, une peau de veau;
Du matin, qu’estoit le serain;
D’un trongnon de chou, ung naveau;
D’orde cervoise, vin nouveau;
D’une truie, ung molin a vent;
Et d’une hart, ung escheveau;
D’un gras abbé, ung poursuyvant.

LIX.
Ainsi m’ont amours abusé,
Et pourmené de l’uys au pesle.
Je croy qu’homme n’est si rusé,
Fust fin comme argent de crepelle,
Qui n’y laissast linge et drapelle,
Mais qu’il fust ainsi manyé Comme moy,
qui partout m’appelle:
L ’Amant remys et renyé.

LX.
Je renye Amours et despite;
Je deffie a feu et a sang.
Mort par elles me precipite,
Et si ne leur vault pas d’ung blanc.
Ma vielle ay mys soubz le banc;
Amans je ne suyvray jamais;
Se jadis je fuz de leur ranc,
Je declaire que n’en suys mais.

LXI.
Car j’ay mys le plumail au vent:
Or le suyve qui a attente;
De ce me tays dorenevant.
Poursuyvre je vueil mon entente,
Et, s’aucun m’interroge ou tente
Comment d’amours ose mesdire,
Ceste parolle les contente:
Qui meurt a ses loix de tout dire.

LXII.
Je cognoys approcher ma soef;
Je crache, blanc comme cotton,
Jacobins gros comme ung estoeuf:
Qu’est-ce a dire? que Jenanneton Plus
ne me tient pour valeton,
Mais pour ung vieil use regnait.
De vieil porte voix et le ton,
Et ne suys qu’ung jeune coquart.

LXIII.
Dieu mercy et Jaques Thibault,
Qui tant d’eau froide m’a faict boyre,
En ung bas lieu, non pas en hault;
Manger d’angoisse mainte poire;
Enferré... Quand j’en ay memoire,
Je pry pour luy et reliqua,
Que Dieu luy doint. et voire, voire,
Ce que je pense. et cetera.

LXIV.
Toutesfoys, je n’y pense mal,
Pour luy et pour son lieutenant;
Aussy pour son official,
Qui est plaisant et advenant,
Que faire n’ay du remenant;
Mais du petit maistre Robert?.
Je les ayme, tout d’ung tenant,
Ainsi que faict Dieu le Lombart.

LXV.
Si me souvient, a mon advis,
Que je feis, a mon partement,
Certains lays, l’an cinquante six,
Qu’aucuns, sans mon consentement,
Voulurent nommer Testament;
Leur plaisir fut, et non le mien:
Mais quoy ! on dit communement,
Qu’un chascun n’est maistre du sien.

LXVI.
S’ainsi estoit qu’aulcun n’eust pas
Receu les lays que je luy mande,
J’ordonne que, apres mon trespas,
A mes hoirs en face demande;
Qui sont-ilz ? si on le demande:
Moreau, Provins, Robin Turgis;
De moy, par dictez que leur mande,
Ont eu jusqu’au lict ou je gys.

LXVII.
Pour le revoquer ne le dy,
Et y courust toute ma terre ;
De pitié en suys refroidy,
Envers le bastard de la Barre :
Parmy ses trois gluyons de foerre,
Je luy donne mes vieilles nattes ;
Bonnes seront pour tenir serre,
Et soy soustenir sur ses pattes.

LXVIII.
Somme, plus ne diray qu’ung mot,
Car commencer veuil a tester:
Devant mon clerc Fremin, qui m’ot
(S’il ne dort), je vueil protester,
Que n’entends homme detester,
En ceste presente ordonnance ;
Et ne la vueil manifester Sinon au
royaulme de France.

LXIX.
Je sens mon cueur qui s’affoiblist,
Et plus je ne puys papier.
Fremin, siez-toy pres de mon lict,
Que l’on ne me viengne espier !
Prens tost encre, plume et papier,
Ce que nomme escryz vistement;
Puys fais-le partout copier,
Et vecy le commancement.
Ici commance Villon a tester.

LXX.
Au nom de Dieu, Pere eternel.
Et du Filz que Vierge parit,
Dieu au Pere coeternel,
Ensemble et du Sainct Esperit,
Qui saulva ce qu’Adam perit,
Et du pery pare les Cieulx.
Qui bien ce croyt, peu ne merit.
De gens mortz se font petiz Dieux.

LXXI.
Mortz estoient, et corps et ames,
En damnée perdition;
Corps pourriz, et ames en flammes,
De quelconque condition;
Toutesfoys, fais exception Des
patriarches et prophetes;
Car, selon ma conception,
Oncques grand chault n’eurent aux fesses.

LXXII.
Qui me diroit: Qui te faict mectre
Si tres-avant ceste parolle,
Qui n’es en Theologie maistre ?
A toy est presumption folle. »
— C’est de JESUS la parabolle,
Touchant le Riche ensevely En feu,
non pas en couche molle,
Et du Ladre, de dessus ly.

LXXIII.
Si du Ladre eust veu le doy ardre,
Ja n’en eust requis refrigere,
N’au bout d’icelluy doiz aherdre,
Pour refreschir sa maschouëre.
Pions y feront mate chere,
Qui boyvent pourpoinct et chemise.
Puys que boyture y est si chere,
Dieu nous garde de la main mise!

LXXIV.
Ou nom de Dieu, comme j’ay dit,
Et de sa glorieuse Mere,
Sans peché soit parfaict ce dict Par
moy, plus maigre que chimere;
Si je n’ay eu fievre effimere,
Ce m’a faict divine clemence;
Mais d’autre dueil et perte amere Je
me tays, et ainsi commence:

LXXV.
Premier, je donne ma pauvre ame A la
benoiste Trinité,
Et la commande a Nostre Dame,
Chambre de la divinité;
Priant toute la charité
Des dignes neuf Ordres des cieulx,
Que par eulx soit ce don porté Devant
le Trosne precieux

LXXVI.
Item, mon corps j’ordonne et laisse A
nostre grand mere la terre;
Les vers n’y trouveront grand gresse:
Trop lui a faict faim dure guerre.
Or luy soit delivré grand erre;
De terre vint, en terre tourne.
Toute chose, se par trop n’erre,
voulontiers en son lieu retourne.

LXXVII.
Item, et a mon plus que pere,
Maistre Guillaume de Villon Qui m’a
esté plus doulx que mere D’enfant
eslevé de maillon ;
Dejetté m’a de maint boillon,
Et de cestuy pas ne s’esjoye,
Si luy requiers a genoillon,
Qu’il m’en laisse toute la joye.

LXXVIII.
Je luy donne ma librairie,
Et le Rommant du Pet au Diable,
Lequel maistre Gui Tabarie Grossoya,
qu’est hom veritable.
Par cayers est soubz une table.
Combien qu’il soit rudement faict,
La matiere est si tres notable,
Qu’elle amende tout le meffaict.

LXXIX.
Item, donne a ma bonne mere Pour
saluer nostre Maistresse,
Qui pour moy eut douleur amere,
Dieu le sçait, et mainte tristesse;
Autre chastel ou fosteresse N’ay ou
retraire corps et ame,
Quand sur moy court male destresse,
Ne ma mere, la povre femme!

LXXX.
Item, m’amour, ma chere Rose,
Ne luy laisse ne cueur ne foye:
Elle aymeroit mieulx autre chose,
Combien qu’elle ait assez monnoye:
Quoy ? une grand bourse de soye,
Pleine d’escuz, profonde et large:
Mais pendu soit-il, que je soye,
Qui luy lairra escu ne targe.

LXXXI.
Car elle en a, sans moy, assez.
Mais de cela il ne m’en chault;
Mes grans deduictz en sont passez;
Plus n’en ay le cropion chauld.
Si m’en desmetz aux hoirs Michault,
Qui fut nommé le bon fouterre.
Priez pour luy, faictes ung sault:
A Saint-Satur gist, soubz Sancerre.

LXXXII.
Ce non obstant, pour m’acquitter Envers
Amours, plus qu’envers elle,
Car oncques n’y peuz acquester D’amours une
seule estincelle;
Ne sçay s’a tous est si rebelle Qu’a moy: ce ne
m’est grand esmoy;
Mais, par saincte Marie la belle!
Je n’y voy que rire pour moy.

LXXXIII.
Ceste Ballade luy envoye,
Qui se termine toute en R.
Qui la portera? que j’y voye:
Ce sera Pernet de la Barre,
Pourveu, s’il rencontre en son erre Ma
damoyselle au nez tortu,
Il luy dira, sans plus enquerre:
Orde paillarde, d’ou viens-tu?

LXXXIV.
Item, a maistre Ythier, marchant, Auquel
mon branc laissay jadis, Donne (mais qu’il le
mette en chant), Ce lay, contenant des vers
dix ;
Et aussi ung De profundis Pour
ses anciennes amours,
Desquelles le nom je ne dis,
Car il me herroit a tousjours.

LXXXV.
Item, a maistre Jehan Cornu,
Autres nouveaux lays luy vueil faire,
Car il m’a tousjours secouru A mon grand
besoing et affaire:
Pour ce, le jardin luy transfere,
Que maistre Pierre Bourguignon Me renta,
en faisant refaire L’huys, et redrecier le
pignon.

LXXXVI.
Par faulte d’ung huys, j’y perdis Ung grez, et
ung manche de hoüe.
Alors, huyt faulcons, non pas dix,
N’y eussent pas prins une alloüe.
L’hostel est seur, mais qu’on le cloüe.
Pour enseigne y mis ung havet;
Qui que l’ait prins, point ne l’en loüe:
Sanglante nuict et bas chevet!

LXXXVII.
Item, et pource que la femme De
maistre Pierre Sainct Amant
(Combien, si coulpe y a ou
blasme,
Dieu luy pardonne doulcement!)
Me meist en reng de caymant,
Pour le Cheval Blanc qui ne bouge,
Luy changeay a une jument,
Et la Mulle a ung Asne rouge.

LXXXVIII.
Item, donne a sire Denys Hesselin, Esleu
de Paris,
Quatorze muys de vin d’Aulnis,
Prins chez Turgis, a mes perilz.
S’il en beuvoit tant que periz En fust son
sens et sa raison,
Qu’on mette de l’eau es barrilz:
Vin perd mainte bonne maison.

LXXXIX.
Item, donne a mon advocat,
Maistre Guillaume Charruau,
Quoy qu’il marchande ou ait estat,
Mon branc. Je me tays du fourreau.
Il aura, avec ce, ung réau En change,
affin que sa bourse enfle,
Prins sur la chaussée et carreau De la
grand closture du Temple.

XC.
Item, mon procureur Fournier
Aura, pour toutes ses corvées
(Simple seroit de l’espargner)
En ma bourse quatre havées,
Car maintes causes m’a saulvées,
Justes, ainsi, JESUS-CHRIST m’ayde!
Comme elles ont esté trouvées;
Mais bon droit a bon mestier d’ayde.

XCI.
Item, je donne a maistre Jaques Raguyer
le grant godet de Greve,
Pourveu qu’il payera quatre plaques,
Deust-il vendre, quoy qu’il luy griefve,
Ce dont on ceuvre mol et greve ;
Aller sans chausses et chappin,
Tous les matins, quand il se lieve,
Au trou de la Pomme de pin.

XCII.
Item, quant est de Mairebeuf,
Et de Nicolas de Louviers,
Vache ne leur donne ne beuf,
Car vachers ne sont, ne bouviers,
Mais gens a porter esperviers,
Ne cuidez pas que je vous joüe,
Pour prendre perdriz et plouviers,
Sans faillir, sur la Maschecroüe.

XCIII.
Item, vienne Robert Turgis A moy, je
luy payeray son vin,
Combien, s’il trouve mon logis,
Plus fort sera que le devin.
Le droit luy donne d’eschevin,
Que j’ay comme enfant de Paris.
Se je parle ung peu poictevin,
Ilce m’ont deux dames appris.

XCIV.
Filles sont tres belles et gentes,
Demourantes a Sainct-Genou,
Pres Sainct-Julian des Voventes,
Marches de Bretaigne ou Poictou,
Mais je ne dy proprement ou,
Or y pensez trestous les jours,
Car je ne suis mie si fou.
Je pense celer mes amours.

XCV.
Item, a Jehan Raguyer je donne,
Qui est sergent, voir des Douze,
Tant qu'il vivra, ainsi l'ordonne,
Tous les jours une talemouze,
Pour brouter et fourrer sa mouse,
Prinse a la table de Bailly;
A Maubuay sa gorge arrouse,
Car a manger n'a pas failly.

XCVI.
Item, donne au prince des Sotz Pour ung
bon sot Michault du Four,
Qui a la fois dit de bons motz Et chante
bien: Ma doulce amour!
Avec ce, il aura le bonjour.
Brief, mais qu'il fust ung peu en poinct,
Il est ung droit sot de sejour,
Et est plaisant ou il n'est point.

XCVII.
Item, aux unze vingtz Sergens Donne, car
leur faict est honneste,
Et sont bonnes et doulces gens,
Denis Richier, et Jehan Vallette,
A chascun une grand cornette,
Pour pendre a leurs chappeaulx de feautre:
J'entendz a ceulx de pied, hohecte!
Car je n'ay que faire des autres.

XCVIII.
De rechef, donne a Périnet,
J'entendz le bastard de la Barre,
Pour ce qu'il est beau fils et net,
En son escu, en lieu de barre,
Trois detz plombez, de bonne carre,
Ou ung beau joly jeu de cartes.
Mais quoy! s’on l’oyt vessir ne poirre,
En oultre aura les fievres quartes.

XCIX.
Item, ne vueil plus que Chollet Dolle, trenche,
douve ne boyse,
Relye brocq ne tonnelet,
Mais tous ses outilz changer voyse A une espée
lyonnoise,
Et retienne le hutinet:
Combien qu’il n’ayme bruyt ne noyse,
Si luy plaist-il ung tantinet.

C.
Item, je donne a Jéhan le Lou,
Homme de bien et bon marchant,
Pour ce qu’il est linget et flou,
Et que Chollet est mal chassant,
Par les rues plustost qu’au champ,
Qui ne lairra poulaille en voye,
Le long tabart, et bien cachant,
Pour les musser, qu’on ne les voye.

CI.
Item, a l’orfevre Du Boys,
Donne cent clouz, queues et testes,
De gingembre sarazinoys,
Non pas pour accoupler ses boytes,
Mais pour conjoindre culz et coettes,
Et couldre jambons et andoilles,
Tant que le laict en monte aux tettes,
Et le sang en devalle aux coilles.

CII.
Au cappitaine Jehan Riou,
Tant pour luy que pour ses archiers,
Je donne six livres de lou,
Qui n’est pas viande a porchiers,
Prins a gros mastins de bouchiers,
Et cuittes de vin de buffet.
Pour manger de ces morceaulx chiers,
On en ferait bien un mau faict.

CIII.
C’est viande ung peu plus pesante,
Que duvet, ne plume, ne liege.
Elle est bonne a porter en tente,
Ou pour user en quelque siege.
Et, s’ilz estoient prins en un piege,
Les mastins, qu’ils ne sceussent courre,
J’ordonne, moy qui suis bon miege,
Que des peaulx, sur l’hyver, se fourre.

CIV.
Item, a Robin Troussecaille,
Qui s’est en service bien faict;
A pied ne va comme une caille,
Mais sur roussin gros et reffaict:
Je luy donne, de mon buffet,
Une jatte qu’emprunter n’ose;
Si aura mesnage parfait:
Plus ne luy failloit autre chose.

CV.
Item, donne a Perrot Girard,
Barbier juré du Bourg-la-Royne,
Deux bassins et ung coquemard,
Puis qu’a gaigner mect telle peine.
Des ans y a demy douzaine,
Qu’en son hostel, de cochons gras
M’apastela une sepmaine;
Tesmoing l’abesse de Pourras.

CVI.
Item, aux Freres mendians,
Aux Devotes et aux Beguines,
Tant de Paris que d’Orléans,
Tant Turlupins que Turlupines,
De grasses souppes jacobines Et flans
leurs fais oblation;
Et puis apres, soubz les courtines,
Parler de contemplation.

CVII.
Si ne suis-je pas qui leur donne,
Mais du tout en sont-ce les meres,
Et Dieu, qui ainsi les guerdonne,
Pour qui souffrent peines ameres.
Il fault qu’ilz vivent, les beaulx peres,
Et mesmement ceulx de Paris.
S’ilz font plaisir a noz commeres,
Ilz ayment ainsi les maris.

CVIII.
Quoy que maistre Jehan de Pontlieu En
voulsist dire, et reliqua,
Contrainct et en publique lieu,
Voulsist ou non, s’en revocqua.
Maistre Jehan de Mehun se moqua
De leur facon ; si feit Mathieu.
Mais on doit honorer ce qu’a Honnoré
l’Eglise de Dieu.

CIX.
Si me submectz, leur serviteur,
En tout ce que puis faire et dire,
A les honorer de bon cueur,
Et servir, sans y contredire.
L’homme bien fol est d’en mesdire,
Car, soit a part, ou en prescher,
Ou ailleurs, il ne fault pas dire Si gens
sont pour eux revencher.

CX.
Item, je donne a frere Baulde,
Demourant a l’hostel des Carmes,
Portant chere hardie et baulde,
Une sallade et deux guysarmes,
Que De Tusca et ses gens d’armes Ne
luy riblent sa Caige-vert.
Vieil est : s’il ne se rend aux armes,
C’est bien le diable de Vauvert.

CXI.
Item, pour ce que le Scelleur,
Maint estront de mousche a masché,
Donne, car homme est de valleur,
Son sceau davantage craché,
Et qu’il ait le pouce escaché,
Pour tout comprendre a une voye;
J’entendz celluy de l’Evesché,
Car les autres, Dieu les pourvoye.

CXII.
Quant de messieurs les Auditeux,
Leur chambre auront lembroysée;
Et ceulx qui ont les culz rongneux,
Chascun une chaise persée,
Mais qu’a la petite Macée D’Orléans,
qui eut ma ceincture,
L’amende soit bien hault taxée:
Elle est une mauvaise ordure.

CXIII.
Item, donne a maistre Francoys,
Promoteur de la vacquerie,
Ung hault gorgerin d’Escossoys,
Toutesfois sans orfaverie;
Car, quant receut chevalerie,
Il maugrea Dieu et saint George.
Parler n’en oyt qu’il ne s’en rie,
Comme enrage, a pleine gorge.

CXIV.
Item, a maistre Jehan Laurens,
Qui a les povres yeulx si rouges,
Par le peché de ses parens,
Qui beurent en barilz et courges,
Je donne l’envers de mes bouges,
Pour chascun matin les torcher.
S’il fust archevesque de Bourges,
Du cendal eust, mais il est cher.

CXV.
Item, a maistre Jehan Cotard,
Mon procureur en Court d’Eglise,
Devoye environ ung patard,
Car a present bien m'en advise,
Quant chicanner me feit Denise,
Disant que l'avoye mauldite ;
Pour son ame, qu'es cieulx soit mise!
Ceste Oraison j'ay cy escripte.

CXVI.
Item, vueil que le jeune Merle
Desormais gouverne mon change,
Car de changer envys me mesle,
Pourveu que tousjours baille en change,
Soit a privé, soit a estrange,
Pour trois escus, six brettes targes;
Pour deux angelotz, ung grand ange :
Car amans doivent estre larges.

CXVII.
Item, j’ay sceu, a ce voyage,
Que mes trois povres orphelins Sont creus
et deviennent en aage,
Et n’ont pas testes de belins,
Et qu’enfans d’icy a Salins
N’a mieulx saichans leur tour d’escolle;
Or, par l’ordre des Mathelins,
Telle jeunesse n’est pas folle.

CXVIII.
Si vueil qu’ilz voysent a l’estude;
Ou ? chez maistre Pierre Richer.
Le Donnait est pour eulx trop rude:
Ja ne les y vueil empescher.
Ilz sçauront, je l’ayme plus cher:
Ave salus, tibi decus,
Sans plus grandes lettres chercher:
Tousjours n’ont pas clercs le dessus.

CXIX.
Cecy estudient, et puis ho !
Plus procéder je leur deffens.
Quant d’entendre le grand Credo,
Trop fort il est pour telz enfans.
Mon grant tabard en deux je fendz :
Si vueil que la moictie s’en vende,
Pour eulx en achepter des flans,
Car jeunesse est ung peu friande.

CXX.
Et veuil qu’ilz soyent informez En meurs,
quoy que couste bature; Chapperons
auront enfermez,
Et les poulces soubz la ceincture;
Humbles a toute créature;
Disans: Hen ? Quoy ? Il n’en est rien!
Si diront gens, par adventure:
Voycy enfans de lieu de bien!

CXXI.
Item, a mes pouvres clergeons,
Auxquelz mes titres je resigne,
Beaulx enfans et droictz comme joncs,
Les voyans, je m’en dessaisine,
Et, sans recevoir, leur assigne,
Seur comme qui l’auroit en paulme,
A une certain jour que l’on signe,
Sur l’hostel de Guesdry Guillaume.

CXXII.
Quoy que jeunes et esbatans Soyent, en rien
ne me desplaist;
Dedans vingt, trente ou quarante ans Bien
autres seront, se Dieu plaist.
Il faict mal qui ne leur complaist,
Car ce sont beaux enfans et gents;
Et qui les bat ne fiert, fol est,
Car enfans si deviennent gens.

CXXIII.
Les bourses des Dix-et-huict clers Auront;
je m’y vueil travailler:
Pas ilz ne dorment comme lerz,
Qui trois mois sont sans resveiller.
Au fort, triste est le sommeiller Qui faict
aise jeune en jeunesse,
Tant qu’enfin luy faille veiller,
Quant reposer deust en vieillesse.

CXXIV.
Cy en escris au collateur Lettres semblables
et pareilles :
Or prient pour leur bienfaicteur,
Ou qu’on leur tire les oreilles.
Aucunes gens ont grand merveilles,
Que tant m’encline envers ces deux ;
Mais, foy que doy, festes et veilles,
Oncques ne vey les meres d’eulx!

CXXV.
Item, et a Michault Culdou,
Et a sire Charlot Taranne,
Cent solz: s’ilz demandent prins ou?
Ne leur chaille ; ils viendront de manne ;
Et unes houses de basanne,
Autant empeigne que semelle;
Pourveu qu’ils me saulveront Jehanne,
Et autant une autre comme elle.

CXXVI.
Item, au seigneur de Grigny,
Auquel jadis laissay Vicestre,
Je donne la tour de Billy,
Pourveu, se huys y a ne fenestre
Qui soit ne debout ne en estre,
Qu’il mette tres bien tout appoinct:
Face argent a dextre, a senestre:
Il m’en fault, et il n’en a point.

CXXVII.
Item, a Thibault de la Garde:
Thibault ? je mentz, il a nom Jehan;
Que luy donray-je, que ne perde?
Assez ay perdu tout cest an.
Dieu le vueille pourvoir, amen...!
Le barillet ? par m’ame, voyre!
Genevoys est le plus ancien,
Et plus beau nez a pour y boyre.

CXXVIII.
Item, je donne a Basanyer,
Notaire et greffier criminel,
De giroffle plain ung panyer,
Prins chez maistre Jehan de Ruel.
Tant a Mautainct ; tant a Rosnel;
Et, avec ce don de giroffle,
Servir, de cueur gent et ysnel,
Le seigneur qui sert sainct Cristofle,

CXXIX.
Auquel ceste Ballade donne,
Pour sa dame, qui tous biens a.
S’Amour ainsi tous ne guerdonne,
Je ne m’esbahys de cela;
Car au Pas conquesté celle a Que tint
René, roy de Cecille,
Ou si bien fist et peu parla
Qu’oncques Hector feit, ne Troile.

CXXX.
Item, a sire Jehan Perdryer,
Riens, n’a Francoys, son second frere.
Si m’ont-ilz voulu aydier,
Et de leurs biens faire confrere ;
Combien que Françoys, mon compere,
Contre langues flambans et rouges,
Sans commandement, sans priere,
Me recommanda fort a Bourges.

CXXXI.
Si aille veoir en Taillevent,
Ou chapitre de fricassure,
Tout au long, derriere et devant,
Lequel n’en parle jus ne sure;
Mais a Macquaire vous asseure, A
tout le poil cuysant ung dyable,
Affin que sentist bon l’arsure,
Ce Recipe m’escript, sans fable.

CXXXII.
Item, a maistre Jehan Courault,
Les Contredictz Franc-Gontier mande:
Quant du Tyrant seant en hault,
A cestuy-la rien ne demande;
Le saige ne veult que contende,
Contre puissant, pouvre homme las,
Affin que ses filez ne tende,
Et que ne tresbuche en ses laqs.

CXXXIII.
Gontier ne crains: il n’a nulz hommes Et
mieulx que moy n’est herité;
Mais en ce debat cy nous sommes,
Car il loue sa pouvreté:
Estre pouvre, yver et esté,
A felicité il repute,
Ce que tiens a malheureté.
Lequel a tort ? Or en dispute.

CXXXIV.
Item, pour ce que sçait la Bible,
Mademoyselle de Bruyeres,
Donne prescher, hors l’Evangile,
A elle et a ses bachelieres,
Pour retraire ces villotieres
Qui ont le bec si affilé,
Mais que ce soit hors cymetieres,
Trop bien au marché au filé.

CXXXV.
Regarde-m’en deux, trois, assises
Sur le bas du ply de leurs robes,
En ces monstiers, en ces eglises;
Tire t’en pres, et ne t’en hobes;
Tu trouveras la que Macrobes Oncques
ne fist tels jugemens;
Entens: quelque chose en desrobes;
Ce sont tous beaulx enseignemens.

CXXXVI.
Item, et au mont de Montmartre,
Qui est ung lieu moult ancien,
Je lui donne et adjoincts le tertre.
Qu’on dit de mont Valerien;
Et, oultre plus, d’ung quartier d’an Du
pardon qu’apportay de Romme:
Sy yra maint bon paroissien,
En l’abbaye ou il n’entre homme.

CXXXVII.
Item, valetz et chambrieres De bons
hostelz (rien ne me nuyst),
Faisans tartes, flans et goyeres,
Et grant rallias a minuict:
Riens n’y font sept pintes ne huict,
Tant que gisent Seigneur et dame;
Puis apres, sans mener grant bruyt,
Je leur ramentoy le jeu d’asne.

CXXXVIII.
Item, et a filles de bien,
Qui ont peres, meres et antes,
Par m’ame ! je ne donne rien;
Tout ont eu varletz et servantes;
Se fussent-ilz de pou contentes,
Grant bien leur feissent maintz lopins,
Aux povres filles advenantes,
Qui se perdent aux Jacopins.

CXXXIX.
Aux Célestins et aux Chartreux,
Quoy que vie meinent estroicte,
Si ont-ilz largement entre eulx,
Dont povres filles ont souffrette:
Tesmoing Jaqueline et Perrette,
Et Isabeau, qui dit: Enné!
Puis qu’ilz ont eu telle disette,
A peine en seroit-on damné.

CXL.
Item, a la grosse Margot,
Tres doulce face et pourtraicture, Foy que doy
Brelare Bigod, Assez devote creature.
Je l’ayme de propre nature,
Et elle moy, la doulce sade.
Qui la trouvera d’adventure, Qu’on luy lise ceste
Ballade.

CXLI.
Item, a Marion l’Ydolle,
Et la grand Jehanne de Bretaigne,
Donne tenir publique escolle,
Ou l’escolier le maistre enseigne.
Lieu n’est ou ce marché ne tienne,
Sinon en la grille de Mehun;
De quoy je dy : Fy de l’enseigne,
Puis que l’ouvrage est si commun!

CXLII.
Item, a Noë le Jolys,
Autre chose je ne luy donne,
Fors plein poing d’osiers frez
cueilliz En mon jardin ; je
l’abandonne.
Chastoy est une belle aulmosne;
Ame n’en doit estre marry.
Unze vingtz coups lui en ordonne,
Par les mains de maistre Henry.

CXLIII.
Item, ne sçay que a l’Hostel-Dieu
Donner, n’aux povres hospitaulx;
Bourdes n’ont icy temps ne lieu,
Car povres gens ont assez maulx.
Chascun leur envoye leurs os.
Les Mandians ont eu mon oye ;
Au fort, ilz en auront les os:
A menues gens menue monnoye.

CXLIV.
Item, je donne a mon barbier,
Qui se nomme Colin Galerne,
Pres voysin d’Angelot l’Herbier,
Ung gros glasson. Prins ou? En Marne,
Affin qu’a son ayse s’yverne.
De l’estomach le tienne pres.
Se l’yver ainsi se gouverne,
Il n’aura chault l’esté d’apres.

CXLV.
Item, rien aux Enfans-Trouvez;
Mais les perduz fault que console,
Si doivent estre retrouvez,
Par droict, sur Marion l’Ydolle.
Une leçon de mon escolle Leur liray, qui ne
dure guiere.
Teste n’ayent dure ne folle,
Mais escoutent: c’est la derniere!

CXLVI
A vous parle, compaings de galles,
Qui estes de tous bons accors ;
Gardez-vous tous de ce mau hasles,
Qui noircist gens quand ils sont mortz;
Eschevez-le, c’est ung mal mors; Passez-
vous-en mieulx que pourrez;
Et, pour Dieu, soyez tous recors Qu’une
fois viendra que mourrez.

CXLVII.
Item, je donne aux Quinze-Vingtz,
Qu’autant vauldroit nommer Trois-Cens
De Paris, non pas de Provins,
Car a eulx tenu je me sens.
Ilz auront, et je m’y consens,
Sans les estuis, mes grans lunettes,
Pour mettre a part, aux Innocens,
Les gens de bien des deshonnestes.

CXLVIII.
Icy n’y a ne rys ne jeu.
Que leur vault avoir eu chevances,
N’en grans lictz de parement geu,
Engloutir vin, engrossir panses,
Mener joye, festes et danses,
Et de ce prest estre a toute heure?
Tantost faillent telles plaisances,
Et la coulpe si en demeure.

CXLIX.
Quand je considere ces testes Entassées en
ces charniers,
Tous furent maistres des requestes,
Ou tous de la Chambre aux Deniers,
Ou tous furent porte-paniers;
Autant puis l’ung que l’autre dire,
Car, d’evesques ou lanterniers,
Je n’y congnois rien a redire.

CL.
Et icelles qui s’inclinoient
Unes contre autres en leur vies;
Desquelles les unes regnoient,
Des autres craintes et servies:
La les voy toutes assouvies,
Ensemble en ung tas pesle-mesle.
Seigneuries leur sont ravies;
Clerc ne maistre ne s’y appelle.

CLI.
Or sont-ilz mortz, Dieu ayt leurs ames!
Quant est des corps, ils sont pourriz.
Ayent esté seigneurs ou dames,
Souef et tendrement nourriz De cresme, fromentée
ou riz,
Leurs os sont declinez en pouldre,
Auxquelz ne chault d’esbat, ne riz.
Plaise au doulx Jesus les absouldre!

CLII.
Aux trespassez je fais ce lays,
Et icelluy je communique A regentz, courtz,
sieges et plaids,
Hayneurs d’avarice l’inique,
Lesquelz pour la chose publique Se seichent les os
et les corps:
De Dieu et de sainct Dominique Soient
absolz, quand ilz seront mortz

CLIII.
Item, donne a maistre Lomer,
Comme extraict que je suis de fée,
Qu’il soit bien amé; mais, d’amer
Fille en chief ou femme coëffée,
Ja n’en ayt la teste eschauffée,
Ce qui ne luy couste une noix,
Faire ung soir pour soy la fastée,
En despit d’Auger le Danois.

CLIV.
Item, rien a Jaques Cardon,
Car je n’ay rien pour luy honneste.
Non pas que le jette a bandon Sinon cette
Bergeronnette:
S’elle eust le chant Marionnette,
Faict por Marion la Peau-Tarde,
D’un Ouvrez vostre huys, Guillemette,
Elle allast bien a la moustarde.

CLV.
Item donne aux amans enfermes,
Oultre le lay Alain Chartier,
A leurs chevetz, de pleurs et lermes
Trestout fin plain ung benoistier,
Et ung petit brin d’esglantier,
En tout temps verd, pour gouppillon,
Pourveu qu’ilz diront ung Psaultier
Pour l’ame du pouvre Villon.

CLVI.
Item, a maistre Jacques James,
Qui se tue d’amasser biens,
Donne fiancer tant de femmes Qu’il
vouldra ; mais d’espouser, riens Pour qui
amasse-il? Pour les siens.
Il ne plainct fors que ses morceaulx;
Ce qui fut aux truyes, je tiens
Qu’il doit de droit estre aux pourceaulx.

CLVII.
Item, le Camus Seneschal,
Qui une fois paya mes debtes,
En recompense, mareschal,
Pour ferrer oës et canettes.
Je luy envoye ces sornettes,
Pour soy desennuyer; combien,
Si veult, face-en des alumettes.
De bien chanter s’ennuye-on bien.

CLVIII.
Item, au Chevalier du Guet Je donne
deux beaulx petitz pages,
Philippot et le gros Marquet,
Qui ont servy, dont sont plus sages,
La plus grant partie de leurs aages,
Tristan, prevost des mareschaulx.
Hélas, s’ilz sont cassez de gaiges,
Aller leur fauldra tous deschaulx!

CLIX.
Item, au Chappelain je laisse Ma chapelle
a simple tonsure,
Chargée d’une seiche messe,
Ou il ne fault pas grand lecture.
Resigné luy eusse ma cure,
Mais point ne veult de charge d’ames;
De confesser, ce dit, n’a cure,
Sinon chambrieres et dames.

CLX.
Pour ce que sçait bien mon entente,
Jehan de Calays, honnorable homme,
Qui ne me veit des ans a trente,
Et ne sçait comment je me nomme,
De tout ce Testament, en somme,
S’aucune y a difficulté,
Oster jusqu’au rez d’une pomme Je luy
en donne faculté.

CLXI.
De le gloser et commenter,
De le diffinir ou prescripre,
Diminuer ou augmenter;
De le canceller ou transcripre De sa
main, ne sceust-il escripre;
Interpreter, et donner sens,
A son plaisir, meilleur ou pire;
A tout ceci je m’y consens.

CLXII.
Et s’aucun, dont n’ay congnoissance,
Estoit allé de mort a vie,
Audict Calais donne puissance,
Affin que l’ordre soit suyvie Et mon
ordonnance assouvie,
Que ceste aulmosne ailleurs transporte,
Sans se l’appliquer par envie;
A son ame je m’en rapporte.

CLXIII.
Item, j’ordonne a Saincte-Avoye,
Et non ailleurs, ma sepulture ;
Et, affin que chascun me voye,
Non pas en chair, mais en paincture,
Que l’on tire mon estature D’ancre, s’il ne
coustoit trop cher.
De tumbel ? Rien ; je n’en ay cure,
Car il greveroit le plancher.

CLXIV.
Item, vueil qu’autour de ma fosse Ce que
s’ensuyt, sans autre histoire,
Soit escript, en lettre assez grosse ;
Et qui n’auroit point d’escriptoire,
De charbon soit, ou pierre noire,
Sans en rien entamer le plastre :
Au moins sera de moy memoire Telle
qu’il est d’ung bon folastre.

CLXV.
CY GIST ET DORS EN CE SOLLIER, QU’AMOUR OCCIST
DE SON RAILLON,
UNG POUVRE PETIT ESCOLLIER,
QUI FUT NOMME FRANÇOIS VILLON.
ONCQUES DE TERRE N’EUT SILLON.
IL DONNA TOUT, CHASCUN LE SCET :
TABLE, TRETTEAULX, PAIN, CORBILLON.
POUR DIEU, DICTES-EN CE VERSET.


CLXVI.
Item, je vueil qu’on sonne a branle Le gros
Beffray, qui n’est de voire;
Combien que cueur n’est qui ne tremble,
Quand de sonner est a son erre.
Saulvé a mainte belle terre,
Le temps passé, chascun le sçait:
Fussent gens d’armes ou tonnerre,
Au son de luy tout mal cessoit.

CLXVII.
Les sonneurs auront quatre miches;
Et se c’est peu, demy-douzaine,
Autant qu’en donnent les plus riches;
Mais ilz seront de sainct Estienne.
Vollant est homme de grant peine :
L’ung en sera. Quand j’y regarde,
Il en vivra une sepmaine.
Et l’autre? Au fort, Jehan de la Garde.

CLXVIII.
Pour tout ce fournir et parfaire,
J’ordonne mes executeurs,
Auxquelz faict bon avoir affaire,
Et contentent bien leurs debteurs.
Ilz ne sont pas trop grans venteurs,
Et ont bien de quoy, Dieu mercys !
De ce faict seront directeurs.
Escripts: je t’en nommeray six.

CLXIX.
C’est maistre Martin Bellefaye,
Lieutenant du cas criminel.
Qui sera l’autre ? J’y pensoye:
Ce sera sire Colombel.
S’il luy plaist et il lui est bel,
Il entreprendra ceste charge.
Et l’autre ? Michel Jouvenel.
Ces trois seulz, et pour tous, j’en charge.

CLXX.
Mais, au cas qu’ils s’en excusassent,
En redoubtant les premiers frais,
Ou totalement recusassent,
Ceulx qui s’ensuivent cy-apres J’institue,
gens de bien tres,
Philip Bruneau, noble escuyer,
Et l’autre, son voysin d’empres,
Cy est maistre Jacques Raguyer;

CLXXI.
Et l’aultre, maistre Jaques James,
Trois hommes de bien et d’honneur,
Desirans de saulver leurs ames,
Et doubtans Dieu Nostre Seigneur.
Plustot y metteront du leur,
Que ceste ordonnance ne baillent.
Point n’auront de contrerooleur,
Mais a leur seul plaisir en taillent.

CLXXII.
Des testamens qu’on dit le maistre De mon
faict n’aura quid ne quod;
Mais ce sera ung jeune prebstre,
Qui se nomme Colas Tacot.
Voulentiers beusse a son escot,
Et qu’il me coustast ma cornette!
S’il sceust jouer en ung trippot,
Il eust de moy le Trou Perrette.

CLXXIII.
Quant au regard du luminaire,
Guillaume du Ru j’y commectz.
Pour porter les coings du suaire,
Aux executeurs le remectz.
Trop plus mal me font qu’oncques mais
Penil, cheveulx, barbe, sourcilz.
Mal me presse; est temps desormais Que
crie a toutes gens merciz.

Odkazy a zdroje:

http://fr.wikisource.org/wiki/Le_Grand_Testament
http://www.lartscene.com/reflet.php?id_theme=47
http://en.wikipedia.org/wiki/Parlement 
Wikipédia Francia: http://en.wikipedia.org/wiki/François_Villon 
http://www.ehess.fr/centres/grihl/Textes/Nedelec%20Cl/Argot/1-Lecteur%20d'argot.htm 
http://en.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Villon
písmo:  A page from Villon's Le grand testament. Kungliga biblioteket in Stockholm, Sweden
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ballade_des_pendus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ballade_des_pendus
http://kubrickpoems.blogspot.com/2009/04/blog-post_28.html
http://orgelimstephansdom.at/?p=3506   
http://lib.ru/POEZIQ/VIJON/ballady.txt
http://centercep.ru/stati/9-nashi-lyubimye-stihi/181-fransua-viyon.html
http://en.allexperts.com/q/German-Language-1585/2009/2/Ballade-auf-den-Dichter.htm
Balady: http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Villon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ballade_des_pendus  
http://fr.wikipedia.org/wiki/Litt%C3%A9rature_m%C3%A9di%C3%A9vale_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coquillard
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Lais  
http://commons.wikimedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Villon?uselang=fr
http://fr.wikisource.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Villon
Kniha:  ; Kniha v originále z roku 1901: ; Originál:
Kniha z roku 1923: ; Kniha F.Villon:   ;  Kniha Ouvres de François Villon Thuasne 1923 :
http://www.flickr.com/photos/28768839@N00/3002702493/ 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Francois_Villon_1489.jpg?uselang=fr
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Mort_de_Roland.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:PendusVillon.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Villon16.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Villon19.jpg  
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:BNMsFr2643FroissartFol97vExecHughDespenser.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Baiser1.jpg 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Jacquemart_de_Hesdin_001.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:BodleianDouce195Folio1rGuillaumeDeLorris.jpg
Fichier:Le Livre du cœur d'amour épris3 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gabrielle_Fontan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Pisanello_010.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Villon 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Clusone_danza_macabra_detail.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Villon35.jpg

Obrazok: Fichier: Charles d'Orléans.png:

Moje www stránky
Cezmín: http://cezmin.wz.cz/ 
Vianoce: http://vianocesk.wz.cz/ 
Veľká noc: http://velkanoc.ic.cz/
Svadba: http://svadbask.unas.cz/ 
Bylinky: http://bylinky.czweb.org/ 
Moji psi: http://mikinka.czweb.org/ 
Cemetery: http://cemetery.zaridi.to/
Príroda: http://milujempanip.wz.cz/ 
Zo života: http://svetbabik.czweb.org/ 
Slovania: http://slovania.czweb.org/  
Miss sveta z Indie: http://aishwarya.wz.cz/ 
Michal Krpelan: http://michalkrpelan.wz.cz/ 
Obec H.Chlebany: http://hornechlebany.unas.cz/ 
Hobby CBRSK Horné Chlebany: http://cbrsk.euweb.cz/ 
Kóma - prežila svoju smrť: http://gloriapolo.czweb.org/
Christmas all the year: http://vianocechristmas.czweb.org/ 
Múdra ako rádio: http://mudraakoradio.euweb.cz/ 
Milujem pani Prírodu: http://eufrosyne.wz.cz/ 
Veľká noc: http://velkanoc.czweb.org/ 
Jánska noc: http://cbjanskanoc.ic.cz/
Cezmín: http://cezmin.czweb.org/ 
Vianoce: http://vianocesk.ic.cz/
Stránky urobené zdarma iným
Dieťa a jeho práva: http://dieta.czweb.org/ 
Buldog english: http://rudovaetuda.czweb.org//
Cébečkár a jeho olympionik: http://olympionikholub.ic.cz/
Kresťanský spolok CB seniorov ČR: http://rannisedmicka.ic.cz/ 


  

© Cezmín Slovakia 2011