wz

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

Michal Krpeľan

 

„SVETLO“

.

Vrahovia sa stretli a mlčky hrajú scat,

v očiach majú zlobu, ich láskou je kat.

Na sekere krvou plače sloboda,

zostal len zub dračí, smrti úroda.Zapáľme oheň čo nikdy nezhasne,

vytvorme plameň, plameň pre básne,

čo v nich svetlo lásky bude svietiť nám

a nikdy už nebude každý s každým sám!Svetlo, raz ťa nájdeme aj v krivých zrkadlách,

premôžeme v sebe ten malý, ľudský strach,

budeme ti šepkať tisíc nežných viet,

láskou nám budeš svietiť na tento krásny svet.

 

Plávame životom...

Výtvory noci, kedy sa mi nedá spať. Postupne  lepím obrázky z rôznych obrázkov čo som podostávala v e-mailoch od rôznych ľudí...

Dnešnej noci som popri tvorení z rôznych obrázkov uvažovala nad doslova a aj do písmena  uponáhľaným svetom, kedy vládne najrýchlejšie možná komunikácia medzi ľuďmi a predsa  majú k sebe ďaleko, nemajú čas na rozhovory tak od srdca k srdcu,  už ani za tichej mesačnej noci...

a život ide ďalej...

ľudia sa rodia, zakladajú rodiny, splodia potomstvo, zháňajú statky, zomierajú... a tak to má byť, tak sme dostali naprogramované  kódy predkov do vienka... avšak... to, čo napĺňa obsah medzi raným tápaním, vrcholnou vertikálou, odviatym jesenným lístím s poslednou chladnou, nevypočítateľnou, meravou  zimnou krásou... to už je na nás...

plávame životom...

do diaľav...

a srdcia sú uväznené v predsudkoch, neviere.

Ľudia, kam sa ponáhľate?

Odkazy na moje webové stránky

Cezmín: http://cezmin.czweb.org
Bylinky:
http://bylinky.czweb.org
Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to
Svadba Chlebany:
http://svadbask.unas.cz 
Obec Horné Chlebany:
http://hornechlebany.unas.cz 
Jánska noc:
http://www.cbjanskanoc.webovastranka.sk 
Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz 
CB rádioamatérske hobby:
http://www.sweb.cz/agnesa 
Milujem pani P...:
http://milujempanip.wz.cz 
Vianoce:
http://www.vianocesk.wz.cz 
Veľká noc:
http://cbrsk2.pisem.net

cezmin@azet.sk 

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

 

A,em