wz

.[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

Michal KRPEĽAN

Môj priateľ Michal Krpeľan pripravoval do tlače svoju druhú knihu básní a požiadal ma o doslov, ktorý som mu zaslala v mesiaci september 2005, teda v čase jeho 46-tich narodenín. Bohužiaľ, pripravovaná kniha s doslovom zostáva zatiaľ bez vydania.

 DOSLOV (k zatiaľ nevydanej knihe)

 Poét Michal Krpeľan - autor nespútanej poézie.

Narodil sa ako prvé dieťa svojich rodičov, uzrel svetlo sveta v Horných Chlebanoch dňa 25. 9. 1959. Školské lavice a nohavice dral v základnej škole v Krušovciach od r.1966 do r. 1974, kedy odišiel do školy v Bánovciach nad Bebravou. Dnes pracuje na železničnej stanici Nováky a trvalo býva v Prievidzi s manželkou i dcérami.

Priateľ Michal je búrlivák s neskrotnou vôľou žiť svoj život naplno a túžbou milovať ho, pijúc jeho slasti i strasti až na samé dno a do dna.

Keď som 9 ročného chlapca Michala v roku 1968 (po vydaji som sa presťahovala do Horných Chlebian) po prvý krát uvidela, zaujal ma tým, že veľa čítal a o tom, ako na neho obsah knihy zapôsobil, vedel svojsky hovoriť. To znamená, prerozprával príbeh po svojom a snažil sa rozveseľovať poslucháčov rýmujúc slová. I preto bol u svojich rovesníkov obľúbený.

V čase, keď sa mladému človeku „zapaľujú lýtka“, Michal očividne miloval hudbu, no nie iba pre jej tóny (nemá veľmi vyvinutý hudobný sluch), ale hlavne pre slová textárov. Musel mať preložené všetky texty piesni zahraničných skupín, aby vedel o čom tie nádherné melódie hovoria a čím ho chcú osloviť. V tom čase sa navonok prejavoval ako hippies“. Po vydaní prvej platne Karla Kryla pod názvom Bratříčku, zavírej vrátka...“ prišiel čas, kedy sa plne stotožňoval s jeho myšlienkami majúc až bytostnú nenávisť k neslobode s odporom voči zlu v každej podobe a hlavne pohŕdanie totalitnou mocou. Následne z rádia „Slobodná Európa“ nahrával na magnetofónové pásky všetky Karlove skladby a v uvedenej „dobe Kryla“ začal písať svoje básnické prvotiny plné romantiky a „výlevov citov“ ku kráse prírody:

... Lúče slnka vstrebávajú do seba vysoké tóny postelí...;

 ku kráse domoviny - vo vydanej básni Keď vchádza svitanie -

...krúži orol pod tvárou teplého slnka a matka zem ľúbi všetkých bez rozdielu rás...;

ku kráse žien vo zverejnenej básni „Tej, ktorá je bohom milá“

Krásna si, krásna, ako rysích očí svit, príď ma ľúbezná dnes v noci navštíviť...

 Svoj vnútorný pohľad upriamoval však i na trpiacich ľudí, ako napríklad v nezverejnenej básni „Túžba“

 Ako protipól písal básne proti neslobode, pätolízačstvu, udavačstvu, ohýbaniu chrbtov a pod.

V nezverejnenej básni „Škovránok“ píše:

Dni dlhé ako polárna noc, v slučke je hebký krk slobody,

kto je dnes pri moci... ten aj má MOC, brat, priateľ poleno pod nohy podhodí.

 Alebo úryvok  „Nech žije!“ (výsmech, výzva, pohŕdanie):

„Nech žije tuposť, láska na pranieri, totálne hlúposť a lož na tanieri!“

 Či úryvok z ďalšej nevydanej básne „Kvet“, ktorou reagoval na zabitie mladej dievčiny v šesťdesiatomôsmom roku:

Kvet lásky zomrel v tichej noci, zahynul za hrmotu tankov,

nikdy naplno nevykvitne pre špinavosť a zlobu katov.

 Na čas „Poučenia z krízového vývoja“ reaguje v básni „Zabúdanie pri plazení“...

 Nebolo v bývalej Miestnej ľudovej knižnici knihy, ktorú by neprečítal (nevyhýbal sa ani Marxovi a Leninovi) a ku ktorej obsahu by nemal tak plno otázok, ako komentárov. Zo všetkých kategórií kníh však mal najradšej poéziu a miluje ju tak bytostne, že bez nej svoj život nevie a ani nechce žiť. Ako obecná knihovníčka som ho vnímala ako inteligentnú, tvorivú a samostatnú osobnosť. Nosil mi svoje verše a chcel počuť názor, ako na mňa pôsobia, čo sa mi na nich páči alebo nepáči. Tak pred rokmi, ako i dnes... POÉZIA JE V ŇOM a vidí svet i ľudí navôkol cez prizmu radosti i bolesti, múdrosti i bláznivosti, vážnosti i humoru, hravosti i satiry, ale hlavne cez prizmu „šibalstva“ a LÁSKY.

Poézia na krídlach Pegasa vynáša človeka do výšin tak, že môže vidieť a hlavne prežiť hĺbku nadhľadu.

Keďže priateľa Michala som mala možnosť vidieť ako sa vo vyjadrovaní vnútorných prežívaní zdokonaľuje a rastie, mojim želaním je, nech jeho verše „krásnym slovom tepané“ oživujú a povznášajú, robia nás lepšími, citlivejšími a duchovne bohatšími.

   Priateľka Anežka Vražbová z H. Chlebian


 

Moje www stránky
  

  Cezmín: http://cezmin.wz.cz 
  Vianoce: http://vianocesk.wz.cz/ 
  Veľká noc: http://velkanoc.ic.cz/
  Svadba: http://svadbask.unas.cz 
  Bylinky: http://bylinky.czweb.org/ 
  Moji psi: http://mikinka.czweb.org 
  Cemetery: http://cemetery.zaridi.to 
  Príroda: http://milujempanip.wz.cz/ 
  Zo života: http://svetbabik.czweb.org/ 
  Miss sveta z Indie: http://aishwarya.wz.cz 
  Obec H.Chlebany: http://hornechlebany.unas.cz/ 
  Kóma - prežila svoju smrť: http://gloriapolo.czweb.org 
  Christmas all the year: http://vianocechristmas.czweb.org/ 
  Hobby CBRSK Horné Chlebany: http://cbrsk.euweb.cz 
  Múdra ako rádio: http://mudraakoradio.euweb.cz/ 
  Milujem pani Prírodu: http://eufrosyne.wz.cz/ 
  Ľudový básnik: http://michalkrpelan.wz.cz/   
  Veľká noc: http://velkanoc.czweb.org/ 
  Jánska noc: http://cbjanskanoc.ic.cz/ 
  Hobby: http://www.cbrsk.php5.sk/  
  Cezmín: http://cezmin.czweb.org/ 
  Vianoce: http://vianocesk.ic.cz/ 
  Stránky urobené zdarma iným
  
Dieťa a jeho práva: http://dieta.czweb.org/ 
  Buldog english: http://rudovaetuda.czweb.org 
  Cébečkár a jeho olympionik: http://olympionikholub.ic.cz 
  Kresťanský spolok CB seniorov ČR: http://rannisedmicka.ic.cz 


.[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]