wz
 

 

"Keď podávate niekomu ruku, spomeňte si, že sa dotýkate samotného Boha, 
lebo Boh žije v každom z nás. "


Ruky sa podávajú na celom svete už od dávnych čias. Už od čias Rímskej ríše je podanie ruky znakom dohody, najskôr bolo podávanie rúk len medzi mužmi, dnes medzi kýmkoľvek. Potom sa podanie ruky začalo považovať za prejav zdvorilosti a to už pretrváva dodnes. Takže v minulosti sa chceli naši predkovia presvedčiť týmto gestom o mierových úmysloch hostí a dnes je podanie rúk hlavne spôsobom, ako zaželať druhému človeku dobrý deň a vzdať mu úctu.

 

 

 

"Hodvábnou rukou priateľa vyberaj a drž ho rukou železnou."

Jediným stiskom ruky si vymieňame medzi sebou množstvo informácií o svojom postavení, názoroch a úmysloch. Stisk ruky utvára takmer v priebehu sekundy určitú hierarchiu a dopredu dáva stretnutiu pečať, lebo už stiskom ruky sa rozdeľujú pomyslné úlohy a stanovuje sa, kto má hlavné slovo v komunikácii. Už podávaná ruka signalizuje, či sa podriaďujeme alebo či niekoho akceptujeme ako rovnocenného partnera, či niekoho kontrolujeme a podobne.

 PREJAVY
 
   Čím všetkým pri držaní tela komunikujeme?

Fyzický postoj prezrádza, ako sa človek chová, či je priveľmi uvoľnený, či sa chová prirodzene, neprirodzene a pod.
Pohyby rúk... Možno ste si všimli a aj o tom viete, že niektorí ľudia si pohybom rúk dokážu (aj keď možno nevedome) rozšíriť svoj aktuálny existenčný priestor. Pohyby rúk... tak to sú buď jemné pohyby, buď rozhadzovanie rukami, buď trasľavé pohyby atď. Pohyby nôh sa prejavujú - polohou nôh pri státí, dlhý krok, krátky, rýchly krok.
Pohyby tela – pôsobenie celého tela, či stojí ako vojak vzpriamene, či je pokojný alebo nepokojný, či sa hrbí atď.

Gestikulácia, gestika (odborne súčasť kinézy)

Reč gest je staršia ako reč hovorená, predchádza zrodu jazyka azda aj o milión rokov a používame ju mimovoľne. Často si človek neuvedomí, že použije nejaké gesto a pritom môže ísť o podstatnú informáciu. Gestá sú pohyby, ktoré majú výrazný oznamovací charakter, zastupujú alebo sprevádzajú slovné prejavy. Ide o pohyby ktorejkoľvek časti tela, hoci väčšina gest je zväčša záležitosťou rúk a prstov.
Ruky sú mnohovravné a nevedia zamlčať nič ani vtedy, keď sú hlboko schované vo vreckách. Povedia áno alebo nie, ale vždy hovoria pravdu. Prezrádzajú želania, pocity a signalizujú nálady aké človek má, preto je pomerne dôležitý tzv. šiesty zmysel - cit pre reč rúk a pre čítanie rôznych gest. Gramatika posunkov, pripomínajúca umeleckú choreografiu, má svoje zákony a zákonitosti, napríklad pokiaľ slová nie sú v súlade, čiže neladia s gestami, to človek neprehliadne, nemôže to prehliadnuť. Rukami chápeme a ohmatávame svet okolo seba. Pozdravujú, láskajú, pohládzajú, milo sa priznávajú, vzrušujú a upokojujú alebo sa zatínajú do päste.

Dotyková komunikácia (odborne haptika) sa v praxi realizuje hmatom

Treba si uvedomiť fakt, že koža je druhým najcitlivejším orgánom po ľudskom oku. A to je fakt!
Môže to byť podanie ruky, dotyk rukou na plece, ale aj v negatívnom zmysle facka, či kopanec do zadnej časti tela zvanej po slovensky "riť."  Dotyky sú dôležité, inak by na človeka doľahla istá sociálna deprivácia a tá vedie k mnohým psychickým ťažkostiam až narušeniam. Iste to všetci dobre poznáme, že medzi svojimi známymi ľuďmi na človeka veľmi pozitívne a dobre pôsobí objatie. Priateľské potľapkanie po pleci za dobrú prácu či inú vykonanú vec dokáže povzbudiť a vydolovať z človeka aj jeho najskrytejšiu energiu.
Mohla by som pokračovať ďalej, no nejde o vyčerpávajúce informácie, ktoré možno nájsť na stránkach odborníkov. Robila som obrázky a k nim sa patrí podať aj nejaké informácie na uvedenú tému.

 

"Ozajstný priateľ je ten, kto ti ponúkne ruku a dotkne sa tvojho srdca."


CITÁTY, VÝROKY A RÝMOVAČKY

O RUKÁCH A INOM

Za každým e-mailom sú aj Vaše ruky!

Moji dobrí známi a priatelia mi posielajú kadečo a medzi iným aj rýmovačky a rôzne "vyznania", vraj, aby som nezabudla, ako som v mladosti vyjadrovala svoje city. Niektoré človeka pobavia, iné dovedú k zamysleniu, ďalšie k spomienkam, no v každom prípade sú plné vnútorného hľadania, poznávania, lásky i smútku aj nenávisti k životu, človeku. Mám ich podstatne viac a občas si v nich zalistujem, tu dávam len časť z toho, čo mi počas dlhých rokov poposielali. Vždy bol od nich ku tomu nejaký komentárik, slová povzbudenia, oboznamovanie o tom čo robia, takže každá veta na tejto stránke predstavuje jeden e-mail so správičkami od známych a priateľov. To človeka teší. Občas som sa aj zamyslela, kde na to chodia, kde berú toľké slová mladých ľudí, no faktom je, že som sa na to ani nepýtala, keďže podstatné bolo a je to, že ma zakaždým niečim potešili, osviežili, navodili dobrú atmosféru a cítila som sa a aj cítim pri čítaní ich e-mailových správičiek dobre. Verím, že aj Vy budete mať dobrý pocit pri čítaní  a pozeraní obrázkov, z ktorých mnohé som takisto dostala v e-mailoch a upravila som ich na túto stránku. Pokiaľ si tu nájdete svoj obrázok, tak prosím, uveďte svoju adresu webíku, nech napíšem odkaz, kde sa Váš originál, na ktorý máte autorské právo, nachádza. Ďakujem!

Sme ako piesok čo beriem do dlaní - tým viac ho rozsýpam, čím viac chcem zachrániť.
Tvoj otec musel byť zlodej! Lebo ukradol z neba najkrajšie hviezdy a vložil ti ich do očí.Dúfam, že tvoje srdce kôli smútku nekrváca.
Dúfam, že tvoje srdce na sile žitia nestráca.
Ja budem pri tebe vždy stáť,
ak budeš chcieť, môžeš mi o svojom probléme povedať.
Nevrav mi, že nemám ti pomáhať,
ty nemôžeš sa sám s ním namáhať.
Ja sa chcem pre tvoje srdce trápiť,
ja chcem smútok, bolesť v tvojom srdci zabiť.
 Radšej rýchlo zhorieť, ako pomaly vyhasínať.


Podaj priateľovi ruku, ale nemaj pritom zavretú dlaň. (Démokritos)

V nevinnosti si ruky umývam (Pilát Pontský)


Nauč sa pohladiť zovretú dlaň, nauč sa rozdať všetko a nečakať nič!
Až potom zistíš, že život je krásny a oplatí sa žiť!

Tak ako teraz naše ruky,
nech aj naše srdcia spojené sú naveky.
Aby ich nikto nikdy nerozdelil,
aby ich každý úder ešte viac spojil
a už nikdy nerozdvojil.
Hľadať lásku?
"Somarina", vraví rozum.
"Riskantné", vraví skúsenosť.
"Ale samota Ťa zabije!" šepká srdce.
Ľúbiť znamená žiť životom toho, koho ľúbime.
Peniaze špinia ruky, ak ich je málo.
Ak ich je veľa, umývajú ich.
Keď chce Boh potrestať ignoranta, vloží mu do úst citáty.
* Príliš veľká pokora je polovičatá pýcha.

"Je to srdce ktoré rozdáva; ruky už len dávajú." (Africké príslovie)
Neraz sú to malé ruky, ktoré krútia kolesami sveta

zatiaľ čo oči veľkých zostávajú obrátené inam.

"Kto miluje, má stále plné ruky práce." (Aischylos)
Niet väčšej lásky, niet väčšej radosti,
než keď som cítila, ako tvoj život vo mne rastie.
Boh mi dal taký vzácny dar,
určite ťa vytvoril z oblaku a anjelských krídel.
Teraz, keď si vstúpil do môjho života, viem,
že bez teba nemôžem prežiť.
Nie, pretože ty si dôvod, pre ktorý žijem každý deň
a chcem ti poďakovať za všetko, čím si.
Ďakujem ti, že si mojím svetlom, keď je tma,
ďakujem ti, že mi prinášaš každý deň radosť,
milujem ťa viac než dokážem slovami vyjadriť.
Ďakujem ti, že si dal môjmu životu nový tón,
dal si mi dôvod, aby som zostala silná.
Ďakujem ti za všetko, čo robíš,
si môj život, moja duša, môj syn.
Prišiel si a zmenil si môj život,
pretože to, čo cítim vnútri je radosť,
akú som nikdy pred tým nemala
a aj keď robím chyby je tu niečo,
čo by si mal vedieť….
venujem ti svoj život a lásku.
Snívam o tvojich bozkoch, dotykoch.
Snívam o tebe krásny sen,
Tak osuš mi slzy svojim dychom,
stretla som ťa, tak neujdi mi s vetrom.
Zle pozoroval život ten, kto nevidel ruku, ktorá chráni tak, že zabíja.
Viera a skutky by mali ísť ruka v ruke, kráčať veľa seba ako nohy muža.
Najprv viera, potom skutky; potom opäť viera a potom opäť skutky - až kým prestaneme rozlišovať, čo je jedno a čo druhé.
"Dajte svoje srdce, ale nie preto, aby ste ho vzájomne vlastnili, lebo len ruky života môžu držať vaše srdce. A stojte spolu, ale nie príliš blízko sebe: lebo stĺpy chrámu nie sú vedľa seba. A dub a cyprus nevyrastú v tieni toho druhého." ( Khalil Gibran - o manželstve.)Chcem ti pred bránou pusu dať, nežne ťa za ruku vziať,
nesmelo kráčať a svetu zvestovať, že ťa budem vždy milovať!
Pomocná ruka je vždy na konci vlastného ramena.

Naprieč tisíckami míľ sa zmietam smerom k tlkotu tvojho srdca a nehe Tvojich rúk...Nie, nebež, nestrať sa mi zas,pozri hore slnko samý jas.
Tak neváhaj a za ruku ma chyť, čo nechápeš, že chcem Tvojou byť???
Tak ťažko krásne verše hľadať, ťažko do riadku ich skladať.
Je tomu rok, pre mňa dlhý čas, bol plný utrpenia, vášne, krás.
Len okamih, minútu, bol si môj, tej minúte kričala som STOJ!!!
Čas beží, plynie bez zastania, poznať tak lásku bez sklamania...
Jeden deň bez teba, ako ako rok bez konca,
ako dlane bez chleba, ako kvet bez zvonca.
Jeden úsmev tvojich pier, ako jas blankytného neba,
ako šťastie z detských hier a ja milujem len teba.
A dotyk tvojej nežnej dlane, ako trblietavá kvapka rosy
a srdce ktoré láskou planie, keď bežali sme spolu bosí...
Mám chuť sa s tebou rozprávať a zároveň ťa bozkávať,
mám chuť ťa držať za ruku a bozkávať ťa na krku,
mám chuť ťa veľmi milovať a navždy len teba mať.
Redbul vám dáva krídla, pitbul berie ruky!
Dajte mužovi voľnú ruku a nájdete ju niekde na sebe.Neviem, čo mám radšej, či tvoje bozky alebo tvoje objatia.....
Tak príď, prosím ťa, pobozkaj ma a objím, nech sa rozhodnem.
Nie je nič krajšie ako byť v Tvojom náručí,
neprestanem Ťa milovať, moja láska Ti to zaručí.
Si pre mňa všetkým, si celý môj svet,
zlatšieho muža od teba niet.Ako dážď sa vlievaš do môjho srdca, ako hurikán mi hučíš v hlave,
dotyk tvojich rúk je ako blesk, ktorý cíti každá bunka v mojom tele.
Je to nezabudnuteľný pocit milovať ťa vrúcne a vrele.
Mam dve oči, ktoré ťa chcú vidieť,
mám dve ruky, ktoré ta chcú objímať,
mam jedny pery, ktoré ťa chcú bozkávať,
mám jedno srdce, ktoré ťa chce MILOVAŤ!!!
Zoznam veci, ktoré mi najviac chýbajú:
1. Tvoj úsmev
2. Tvoj hlas
3. Tvoje oči
4. Tvoje objatie
5. Tvoj humor
6. Tvoje telo
7. Tvoj dych
8. Tvoj pohľad
9. Tvojich rúk pohladenie
10.Proste chýbaš mi iba Ty...
Ľúbim Ťa.
 
Prosila som Boha o strom a dal mi celý les.
Prosila som Boha o kvet a dal mi záhradu.
Prosila som Boha o anjela a dal mi pohladenia Tvojich rúk.
Odtrhla som kvet - zvädol mi.
Chytila som motýľa - zomrel mi.
Potom som pochopila,
že krásy sa človek môže dotknúť iba srdcom.
Chcem ťa v mojom živote,
tvoje ruky sú môj hrad, tvoje srdce je moje nebo.
Oni mi utierajú slzy keď plačem.
Dobré a zlé časy boli, prešli sme cez ne spolu,
zdvihneš ma, keď spadnem a nikdy mi nepovieš zbohom, amen.
Miluj ma nežne slovami, miluj ma hriešne bozkami,
miluj ma sladko objatím, lebo vtedy cítim,
že Ťa nestratím.
Na kríži zomrel, svoj život dal. Ja som v tichu bdel, nežne ďakoval.
Prišiel ku mne anjel, za ruku ma vzal, zaviedol ma tam, kde prebýva Pán.
V prítomnosti Božej radosť prežívam, tam som zažil nebo, tak ALELUJA!
MILUJ toho kto ťa nenechá plakať, lebo ho to boli,
kto ťa nenechá odísť, lebo o teba stojí...
kto o tebe povie niečo pekné, aj keď ty tam nie si...
je smutný, ak ty si, je šťastný, ak ty si...
kto celé dni na sebe poctivo drie
a večer pri chvíľke s tebou nepovie nie...
Keď tma si sadá na náš svet,
aj hviezdy sa už dotýkajú neba,
každý ma v srdci nejaký kvet
a ja tam mám práve teba.
Když sex - jen bezpečně,
když kouřit - jen výjimečně,
když rozbít - tak na kousky,
když polibek - tak francouzsky,
když bavit se - jít do klubu,
když natlouci - tak přes hubu,
když bojovat - tak s obranou,
když milovat - tak s ochranou,
když zemřít - tak láskou.

 

Som jedna a pochádzam z dvoch,
ľúbim jedného a chcem ľúbiť troch.
A ten tretí bude pochádzať z lásky nás dvoch.

 

     

Čokoláda je sladká, ale sex zuby nekazí!
Si srdce môjho tela a telo môjho srdca.
 Láska začína vtedy, keď jeden človek pociťuje potreby druhého
ako svoje vlastné a pokladá ich za rovnako dôležité.Čas vylieči všetko, no dokáže aj zabiť – hlavne keď je to čas strávený čakaním na lásku.
 Ľúbiť znamená žiť životom toho, koho ľúbime.
 

 

Ideálna láska je vzácny dar, pretože...
byť perfektným mužom milencom znamená
mať ľahkosť baletky,
pružnosť dieťaťa,
citlivosť umelca,
porozumenie filozofia,
trpezlivosť svätca,
tolerantnosť pedagóga
silu zápasníka.Ľúbila som anjela vo sne pri mne stál,
ľúbila som anjela modré oči mal,
ľúbila som anjela s ním som k nášmu šťastiu letela.Si anjelik a stále sa mi snívaš
v mojom srdci už dávno bývaš,
chcem ísť s tebou do raja,
pri svetle hviezd ty a ja.Utieklo mi srdiečko, k tebe moje zlatíčko.
 Ak ho chytíš, bude tvoje, na oplátku pošli svoje.

 

Keď si sa narodil, pršalo.
Nebol to dážď, to boh plakal,
lebo stratil najkrajšieho anjelika.
Poslal mi ťa z plačúceho neba,
lebo vedel, že dokážem ľúbiť len teba.

Človek je jediný živý tvor, ktorý musí pracovať, lebo má ruky.

Nauč sa pohladiť zovretú dlaň, nauč sa rozdať všetko a nečakať nič!
Až potom zistíš, že život je krásny a oplatí sa žiť!Na okraji cesty anjel stál, ten anjel slzy v očiach mal.
Hľadel hore a vedel, že už nevzlietne,
lebo v srdci lásku mal a krídla svoje nebu dal.Za každým oblakom sa skrýva anjel,
ktorý čaká na vhodnú chvíľu, aby zostúpil na zem.
Odvtedy, čo ťa poznám som pochopila
prečo je nebo stále také pekné.


   

 

    

   

Skákala, smiala sa, bavilo ju žiť,
no jej srdce zrazu prestalo biť.
S nožom na žilách našli ju v daždi
zaliata krvou odišla navždy.Urobila som linajky


ODKAZ na stránku

Klikni na NOHY!

 by Cezmín Slovakia 2008

Moje
webové stránky 

Cezmín: http://cezmin.wz.cz
Cezmín : http://cezmin.wz.sk
Vianoce: http://vianocesk.ic.cz
Vianoce: http://vianocesk.wz.cz
Veľká noc:
http://velkanoc.ic.cz
Viktorian http://viktorian.wz.sk
 Svadba: http://svadbask.unas.cz
 Bylinky:
http://bylinky.czweb.org
Seniorka: http://seniorka.szm.com
Jáska noc: http://cbjanskanoc.ic.cz
Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to
 Bábiky:
http://svetbabik.czweb.org
Slovania: http://slovania.czweb.org
 Pani Príroda: http://eufrosyne.wz.cz
 Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org
Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org
Moji psíkovia: http://mikinka.czweb.org
Milujem pani P... : http://eufrosyne.wz.cz
Cezmín ker a alias: http://cezmin.czweb.org
 Michal Krpelan: http://michalkrpelan.wz.cz
 Aishwarya Ray z Indie: http://aishwarya.wz.cz
 Horn?Chlebany : http://hornechlebany.unas.cz
 Rádioamatéstvo  : http://cbrsk-chlebany.euweb.cz

 Múdra ako rádio: http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK Chlebany: http://cbrsk.euweb.cz
Blog Jáska noc a iné
http://www.cbjanskanoc.webovastranka.sk

Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
Pes Buldog english:
http://ruda-etuda.czweb.org
Seniorka a deti: http://babka-radi.euweb.cz
Olympionik:
http://olympionikholub.ic.cz
Sedmičkari:
http://rannisedmicka.ic.cz
Práva dieťaťa:
http://dieta.czweb.org

Späť
| Obnoviť | Dopredu